Gå direkt till innehåll
Ny organisation, ny webbplats: regionvasterbotten.se

Pressmeddelande -

Ny organisation, ny webbplats: regionvasterbotten.se

Idag lanseras Region Västerbottens nya webbplats, regionvasterbotten.se. Två tidigare organisationer med olika målgrupper och behov har nu gått samman och byggt en gemensam webbplats där allt innehåll samlas.

Utgångspunkten för webbplatsen har varit att möta det nya, bredare uppdraget för hälsa, vård och utveckling. Det återspeglas både på startsidan och på övriga delar. För att förenkla för webbplatsens besökare kan de nu filtrera bland annat nyheter utifrån den kategori som är av intresse.

– På webbplatsen finns information från både före detta landstinget och dåvarande Region Västerbotten. Det har varit ett effektivt projekt där vi återanvänt landstingets webbplats och gjort förändringar som passar de båda tidigare organisationerna. Vi gör justeringar allt eftersom, men är jättenöjda med vad vi åstadkommit hittills, säger Per Pennerud, systemförvaltare och projektledare vid Region Västerbottens kommunikationsstab.

I samband med förändringarna har viss ny funktionalitet utvecklats. De som är intresserade av våra kurser och konferenser eller vill se våra filmer kan nu lättare ta del av dessa på webben. Även navigationen har byggts om för att det ska vara enklare att hitta bland rubrikerna. Sökfunktionen är däremot oförändrad..

– I vårt förra webbprojekt gjordes ett grundligt arbete med sökfunktionen och eftersom den sedan dess används så flitigt så hänger den med till den nya webben, säger Per Pennerud.

Viktigt med tillgänglig webb

Det är viktigt att alla kan ta del av den information som finns på regionvasterbotten.se, oavsett förutsättningar. Det ska heller inte spela någon roll om besökaren använder sig av dator, surfplatta eller mobiltelefon.

– God tillgänglighet, både ur teknisk och visuell aspekt, är viktig för vår dialog. Webbplatsen har granskats av extern part och fått goda omdömen. Men vi har också fått förslag på förbättringspunkter som ska öka tillgängligheten ytterligare och det ser vi fram emot att jobba vidare med, säger Malin Åberg, kommunikationsdirektör på Region Västerbotten.

Gemensamt utvecklingsarbete

- Jag är glad att den nya webbplatsen nu lanseras efter en intensiv tid av gemensamt utvecklingsarbete i nära samarbete. Webbplatsen är ett viktigt verktyg för information, dialog och tillgänglighet där vi kan nyttja de två organisationernas upparbetade erfarenheter och styrkor i en webbplats för all samlad information säger Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling vid Region Västerbotten.

Om hälsa och vård

Information om hälsa och vård för invånare och patienter finns som tidigare på 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se/vasterbotten.

Fotnot

Förutom webbplatsen är också de tidigare organisationernas sociala medier gemensamma. Här kan du se vilka sociala medier Region Västerbotten är närvarande i.

Mer information

Per Pennerud
Systemförvaltare och projektledare
Kommunikationsstaben, Region Västerbotten
070-616 70 98

___________________________________________________________________________________________

Ulrika Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige