Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Nya ersättningsnivåer för sjukresor i Västerbotten

Från och med 1 januari gäller förändrade egenavgifter och högkostnadsskydd för sjukresor i Västerbotten. Bland annat införs avgiftsfria sjukresor med buss och tåg där biljettpriset överstiger 70 kronor.

Patienter som reser till vården har i många fall rätt att få ersättning för sina resekostnader. Den 19–20 november 2019 beslutade regionfullmäktige om justerade ersättningsnivåer, egenavgifter och högkostnadsskydd som börjar gälla från och med 1 januari 2020.

Nya egenavgifter och ersättningar

Egenavgiften för resor med kollektivtrafik (buss och tåg 2:a klass) inom länet tas bort. Om priset för en enkelbiljett är över 70 kronor ersätts hela summan. För resor med buss och tåg som kostar under 70 kronor ges ingen ersättning.

Egenavgiften för resor med taxi, egen bil eller för resor till ett annat län höjs från 100 till 200 kronor. Egenavgiften gäller per enkelresa.

Ersättningen för resor med privat bil höjs från 10 kronor per mil till 15 kronor per mil efter att egenavgiften på 200 kronor räknats bort.

Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs från 1 600 kronor till 2 400 kronor.

Ökade kostnader för sjukresor

Anledningen till förändringarna är att ersättningsnivåerna för sjukresor inte har justerats sedan 2013. Dessutom har antalet beställda resor med dyrare färdsätt som taxi och specialfordon ökat bland patienterna i länet.

Borttagandet av egenavgiften för resor med buss och tåg är ett sätt att stimulera resandet med kollektivtrafik och därmed bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan.

Mer information om sjukresor på 1177.se

Läs mer om beställning av sjukresor och ansökan om ersättning:

Sjukresor i Västerbotten

Protokoll Regionfullmäktige, 2019-11-19--2019-11-20, se § 207 

Mer information
Simone Öhrner
Avdelningschef Reseservice
Region Västerbotten
090-785 85 55
simone.ohrner@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Ämnen

Regions


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakt rörande coronafrågor

Presskontakt regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19 090-785 71 70, 090-785 71 75
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55