Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya röntgenmaskiner kan innebära tillfälliga resor för patienter

Nu byts samtliga datortomografer, skiktröntgenmaskiner, på sjukhusen i länet ut. Under perioden som utbytet av maskinerna sker innebär detta att vissa patienter måste resa i länet för att göra sina röntgenundersökningar. Detta gäller framförallt patienter i Skellefteå. På sikt kommer bytet medföra ökad tillgänglighet och kortare väntetider för patienter samt bättre arbetsmiljö för personalen.

– Vi byter ut hela vår maskinpark vad gäller skiktröntgen på sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå under vintern och fortlöpande under hela 2019. De maskiner vi byter till är bättre ur flera hänseenden, till exempel ger de minskade stråldoser samt möjlighet till fler och mer avancerade undersökningar vilket känns positivt, berättar Jörgen Strinnholm, verksamhetschef, bild och funktionsmedicin, Region Västerbotten.

I Skellefteå finns två skiktröntgenmaskiner. Vid bytet av den ena tappar avdelningen halva sin kapacitet vilket motsvarar ungefär 1 000 undersökningar.För att kunna ge fortsatt god vård och hålla korta väntetider gör man nu sitt yttersta för att använda hela länets resurser och förbereda bytet så långt det är möjligt.

– Inför bytet utför vi extra insatser. Det vill säga att vi gör undersökningar på kvällar och helger i hela länet för att arbeta bort köerna. Vi gör vårt yttersta för att patienterna ska få så god vård som möjligt, och vårt mål är att patienterna ska resa så lite som möjligt. Patienter från Skellefteå kommer i hög grad bli tvungna att resa till Umeå för att undvika långa väntetider medan maskinerna byts ut i Skellefteå, berättar Jörgen Strinnholm.

Vård på annat sjukhus i länet

De tre sjukhusen i Västerbotten har olika uppgifter och jobbar tillsammans för att vården ska hålla hög kvalitet i hela länet. För att nyttja resurserna på bästa sätt kan det ibland innebära att du som patient behöver åka till ett sjukhus i en annan del av länet för att få vård.

– Sedan 2002 har vi varit en länsklinik och vi har ett gott samarbete mellan avdelningarna. Invånarna ska alltid erbjudas en jämlik hälso- och sjukvård med hög kvalitet, och i vår verksamhet samverkar alla tre sjukhus med patienterna i fokus. Ibland kan det innebära resor i länet för att hålla korta väntetider, berättar Jörgen Strinnholm.

Detaljerade röntgenbilder för hela kroppen

Datortomografi, även kallat skiktröntgen, är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade tvärsnittsbilder av kroppens organ. På så sätt kan läkaren lättare upptäcka sjukdomar och skador i exempelvis huvudet, bröstkorgen eller magen. Med datortomografi kan de flesta organ i människokroppen undersökas.

Till skillnad från vanliga röntgenbilder som kan liknas vid skuggbilder visar datortomografibilderna uppbyggnaden av kroppens olika strukturer. I till exempel hjärnan kan den grå och vita substansen särskiljas och hålrum och andra strukturer särskiljas.

Med hjälp av bilderna kan läkaren efter en undersökning fatta beslut om eventuella behandlingar, exempelvis medicinering eller strålbehandling. Datortomografi kan sedan användas till att kontrollera resultatet av en behandling. Till exempel kan röntgenläkaren avgöra om en strålbehandling av en tumör har varit effektiv.

Mer information

Jörgen Strinnholm
Verksamhetschef
Bild och funktionsmedicin Västerbotten
070-683 89 31

Thomas Lundberg
Biträdande verksamhetschef
Bild och funktionsmedicin Västerbotten
070- 651 43 10

___________________________________________________________________________________________

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige