Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Planerade kejsarsnitt på Lycksele lasarett

Med start i februari kommer vissa planerade kejsarsnitt att genomföras på Lycksele lasarett istället för på Norrlands universitetssjukhus. Förändringen är ett led i att jämnare fördela förlossningstalen inom enheterna vid länskliniken Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten (CFOG), men också för att minska beläggningen på BB i Umeå och öka förlossningstalen i Lycksele.

Med start i februari ska vissa planerade kejsarsnittsförlossningar genomföras vid Lycksele lasarett istället för på Norrlands universitetssjukhus. De som berörs av förändringen är kvinnor i Umeå med omnejd som genomgår normala graviditeter och ska förlösas med planerat kejsarsnitt.

– Patienterna kommer att få samma vård och omhändertagande vid Lycksele lasarett som på Norrlands universitetssjukhus, säger Eva Innala, verksamhetschef för Centrum för obstetrik och gynekologi vid Region Västerbotten.

De kvinnor som redan har fått ett datum för planerat kejsarsnitt på Norrlands universitetssjukhus har kvar sin planering i Umeå. För de kvinnor som i februari har ett planerat datum för kejsarsnitt på Norrlands universitetssjukhus, kan det finnas möjlighet att flytta sin förlossning till Lycksele om man önskar. Då kontaktar man specialistmödravården i Umeå.

I graviditetsvecka 32 eller senare gör den gravida kvinnan ett besök vid specialistmödravården i Umeå då planering av datum för kejsarsnitt sker. Alla förberedelser görs på samma sätt som tidigare. På operationsdagens morgon åker kvinnan till Lycksele och träffar där narkosläkare och förlossningspersonal. Reseersättning utgår enligt gällande regelverk, mer information finns på 1177.se 

www.1177.se/Vasterbotten/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-vasterbotten/

Omfördelning inom länsklinik

Centrum för obstetrik och gynekologi är en länsklinik med akutverksamhet vid länets tre sjukhus. Sedan tidigare utförs stora delar av klinikens planerade kirurgi vid enheterna i Lycksele och Skellefteå.

– Förlossningstalen har de senaste åren gått nedåt i Lycksele. Beläggningen på BB Umeå är hög och det kan också vara svårt för en partner att övernatta efter förlossningen med mamma och barn i Umeå. Förutsättningen för att partner kan övernatta med mamma och det nyfödda barnet är högre i Lycksele. För att bättre nyttja våra samlade resurser inom förlossningsvården behöver förlossningarna fördelas jämnare mellan de tre sjukhusen i länet, säger Eva Innala.

Att just planerade kejsarsnitt flyttas beror på att barnläkare finns i tjänst på Lycksele lasarett under dagtid, då kejsarsnitten utförs. De planerade kejsarsnitten kommer att utföras på Lycksele lasarett under terminstid, vilket också det är kopplat till bemanning av barnläkare.

Totalt handlar det om cirka 80 förlossningar med planerat kejsarsnitt per år som omfördelas till Lycksele lasarett.

Mer information

Eva Innala, verksamhetschef, CFOG Västerbotten, 072-722 04 77, eva.innala@regionvasterbotten.se

Margot Andersson, avdelningschef CFOG Lycksele, 072-742 94 46, margot.Andersson@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Ämnen

Regions


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakt rörande coronafrågor

Presskontakt regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19 090-785 71 70, 090-785 71 75
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55