Gå direkt till innehåll
Regionens nya namn, logotyp och modifierade grafiska profil

Pressmeddelande -

Regionens nya namn, logotyp och modifierade grafiska profil

En ny logotyp, med det nya namnet Region Västerbotten, och en anpassning av landstingets grafiska profil är en naturlig följd av att Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten går samman den 1 januari 2019.

– Vi har hittat en lösning som signalerar nystart samtidigt som den ger våra patienter och invånare möjlighet att känna igen sig i kontakten hälso- och sjukvården. En både trygg och modig förnyelse, säger landstingsdirektör Anders Sylvan.

Sammanslagningen görs för att de båda organisationernas huvuduppdrag, regional utveckling och hälso- och sjukvård, är beroende av varandra. Något som också ska avspeglas i logotypen.

– Den nya logotypen symboliserar de två huvuduppdragen som tillsammans utvecklar Västerbotten med ett gemensamt ansvar för regionens framtid. Utan regional utveckling kan inte hälso- och sjukvården finansieras och utan en väl fungerande hälso- och sjukvård är det få som vill leva och verka i Västerbotten och vise versa, säger Anna Pettersson, regiondirektör i Region Västerbotten.

Tydlig och effektiv lösning

Utgångspunkten för förändringen är den namnutredning som tagits fram som visar att Region Västerbotten är det mest logiska namnet på den nya regionen. Det nya namnet tillsammans med en modifiering av landstingets grafiska profil ger en effektivt och tydlig lösning som signalerar nystart samtidigt som både medarbetare, invånare och patienter kan känna igen sig i kontakten med hälso- och sjukvården. I det arbetet har värden från de båda organisationerna tagits tillvara.

Den nya logotypen med sina två stiliserade v:n kan ses som ett sätt att gestalta de båda uppdragen som tillsammans bildar en stabil enhet där bokstaven sätter Västerbotten i fokus. Modifieringen av landstingets grafiska profil består i huvudsak av en justering av komplementfärger medan den karakteristiska blå färgen och dekorelementet vågen blir kvar.

Mer information

Anders Sylvan, landstingsdirektör, 072-707 72 50
Anna Pettersson, regiondirektör, 070-397 68 84

Fakta om regionen

Vad är en region?

En region är ett direktvalt regionalt organ med beskattningsrätt och ansvar för såväl hälso- och sjukvården som regional utveckling.

Vad gör en region?

En region har samma uppgifter som ett landsting, alltså hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur, men ansvarar dessutom för de regionala utvecklingsfrågorna och planering av infrastruktur. Näringsliv, turism, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och utbildningsfrågor är områden som ökar länets attraktionskraft och som också ingår i en regions uppgifter.

Hur ser tidplanen ut för bildandet av regionen?

Våren 2018: Beslut från regeringen.Uppdrag om genomförande lämnas. Omställnings- och utvecklingsarbete i VLL och RV.

Hösten 2018: Val till den politiska organisationen sker vid allmänna val.

Januari 2019: Regionen startar sin verksamhet och landstinget och regionförbundet upphör som separata organisationer.

Mer information om regionbildningen

Vänlig hälsningar

Annelie Hägglund
Kommunikatör
Västerbottens läns landsting
076-842 70 70

Ämnen

Regioner


Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige