Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rena händer för minskad smittspridning i vården

En av de viktigaste faktorerna för att undvika smittspridning i vården är rena händer. Därför inleds kampanjen "Stoppa smittspridning - Rena händer i vården" på Västerbottens sjukhus den 28 november.

Kampanjen är ett led i landstingets mål att minimera smittspridning inom vården och genomförs på länets tre sjukhus under perioden 28 november till 12 december. Initiativtagare är Vårdhygienenheten vid Västerbottens läns landsting och syftet är att öka medvetenheten hos personal och patienter om frågor som rör handhygien och smittspridning inom vården.

En förbättrad handhygien minskar risken hos både patienter och personal att drabbas av t.ex. vinterkräksjuka och andra vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som uppkommit till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård.

- Även om sjukhuspersonalen redan idag känner till att många infektioner sprids via händerna är det viktigt att vi fortsätter att understryka betydelsen av en bra handhygien. Rena händer hos personal och patienter är mycket viktigt för att minimera smittspridning på ett sjukhus. Vi tar nu ett krafttag i frågan och genomför en kampanj där både personal och patienter förhoppningsvis ska uppmärksammas på att det finns ett samband mellan den egna handhygienen och spridning av smitta på sjukhuset, säger Anders Johansson, hygienläkare vid Västerbottens läns landsting.

Handhygienkampanjen riktar sig till personal och patienter vid länets sjukhus. I kampanjen uppmanas de att sköta sin handhygien genom att bland annat desinfektera händerna med handsprit.

Under kampanjperioden kommer länets hygiensjuksköterskor vid tre tillfällen, med start fredag 28 november, att finnas på plats i anslutning till centralhallarna i Umeå, Skellefteå och Lycksele för att informera om vikten av rena händer i vården. Med hjälp av UV-boxar kommer besökare då att kunna undersöka hur bra den egna handdesinfektionen har fungerat. Under kampanjperioden kommer även en enkätundersökning kring handhygienrutiner att genomföras bland inneliggande patienter. I samband med enkätundersökningen får patienten information om handhygien och syftet är att uppmärksamma patienten på vikten av rena händer.

För mer information
Anders Johansson, hygienläkare, Västerbottens läns landsting, 090-785 17 32


Hälsningar
Ulrika Persson, Informatör
Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
090-785 70 62, 070-582 70 62

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige