Gå direkt till innehåll
Resultat av länets Digitala servicecenter presenteras

Pressmeddelande -

Resultat av länets Digitala servicecenter presenteras

Digitala servicecenter Västerbotten är ett projekt som tillgodosett invånare i Västerbotten med digitala stödtjänster under tre år. Nu ska projektet utvärderas.

Syftet med Digitala Servicecenter Västerbotten har varit att öka den digitala delaktigheten i de tre inlandskommunerna Storuman, Åsele och Lycksele.

Projektet har erbjudit hjälp, vägledning och handledning i så kallade eRUM, samlingsplatser där kommuninvånare med hjälp av personal fått direkt handledning i hur man använder e-tjänster. Projektet har även jobbat med att kartlägga och analysera de utmaningar som finns kring e-tjänster. Genom ett slutseminarium vill projektet visa på de slutsatser och erfarenheter man kunnat dra av de tre år som gått, men även diskutera hur arbetet med digital inkludering i glesbygden kan fortskrida.

- Projektet synliggör att den digitala kompetensen inte matchar den snabba utvecklingen som sker med allt fler e-tjänster, säger Rebecca Eriksson, projektledare vid Region Västerbotten. Det är tydligt att det behövs insatser i hela landet och att regional samverkan är viktig för att möta utmaningen. Här kan biblioteken spela en avgörande roll genom sitt demokratiuppdrag.

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Västerbotten och de tre deltagande kommunerna.

Media välkomnas att delta vid projektets slutseminarium:

Datum: 11 oktober

Tid: 9.30-15.00

Plats: Ansia camping, Lycksele

Lunch och fika serveras under dagen.


För mer information:

Rebecca Eriksson

070-579 57 70

rebecca.eriksson@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakt rörande coronafrågor

Presskontakt regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19 090-785 71 70, 090-785 71 75
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55