Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Saffranstrategi inleder tobaksfri vecka

Vecka 47 genomförs den årliga kampanjen tobaksfria veckan i hela Sverige. I Västerbotten uppmärksammas detta bland annat genom en manifestation mot tobaksexponering i butiker och genom aktiviteter på länets sjukhus, folktandvårdskliniker och hälsocentraler.

Lördagen den 15 november inleds den tobaksfria veckan med den nationella manifestationen saffranstrategi för tobak. Det är en namninsamling med uppmaning till handeln att upphöra med tobaksexponering i butiker och istället sälja tobak som saffran, d.v.s. utan skyltning. Ingrid Talu, ordförande för Lärare mot tobak och Lena Sjöberg, ordförande för Tandvård mot tobak, har tagit initiativ till manifestationen.

Representanter från Västerbottens läns landsting finns på plats i Umeå centrum kl. 11.00-13.00 på lördagen för att samla in namnunderskrifter.

För mer information:
Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare, FOUU-staben, Västerbottens läns landsting, 090-785 73 91, 070-648 73 15

Information om tobak och tobaksavvänjning på länets sjukhus
Under veckan finns medarbetare från bl a de tobakspreventiva mottagningarna, landstingets hälsoplanerare samt apotekspersonal ute på länets sjukhus för att prata tobak och tobaksavvänjning med patienter, besökare och medarbetare. Dessutom informerar man om landstingets policy, Tobaksfritt landsting, som bl a innebär rökfri arbetstid för landstingets medarbetare, tobaksfria patientmöten och att rökning endast tillåts på speciellt anvisade platser utomhus vid landstingets fastigheter.

Norrlands universitetssjukhus
Tid: v. 47, måndag-torsdag, kl. 11.00-13.00
Plats: Tandläkarhögskolan (Dallashuset), entréplan i anslutning till centralhallen.
För mer information: Mona Berg, hälsoutvecklare, FOUU-staben, Västerbottens läns landsting, 090-785 74 81, 073-634 78 86

Skellefteå lasarett
Tid: v. 47, måndag-torsdag, kl. 11.00-13.00
Plats: Centralhallen
För mer information: Berith Nyström, hälsoutvecklare, FOUU-staben, Västerbottens läns landsting, 0910-77 18 50, 070-337 54 34

Lycksele lasarett
Tid: v. 47, måndag-onsdag, kl. 10.00-11.30
Plats: Centralentrén
För mer information: Kerstin Thellbro, hälsoutvecklare, FOUU-staben, Västerbottens läns landsting, 0950-397 39, 070-394 42 69

Vännäsby skola samlar in pengar till tobakens barn
Fredagen den 21 november genomför Vännäsby skola en arbetsdag för att samla in pengar till förmån för de utsatta barnen på Brasiliens tobaksfält. Skolans Tobaksfri Duo-grupp har tillsammans med elevrådet tagit initiativet efter att ha sett den uppmärksammade dokumentärfilmen "Tobakens barn" och deltagit vid Tobaksfri Duos 15 års-jubileum där länets skolor fick utmaningen att genomföra insamlingar under Tobaksfria veckan.

- Maria Wiklund som är fritidsledare på Vännäsby skola brinner verkligen för frågan och har inte bara lyckats med att få alla elever i klass 7 att bli medlemmar i Tobaksfri Duo, hon har också lyckats få hela skolan engagerad till att genomföra en arbetsdag just denna vecka, säger Ywonne Wiklund hälsoutvecklare vid landstingets FOUU-stab.

Fler skolor i länet kommer att genomföra insamlingar vid andra tidpunkter under läsåret. Den skola som samlar in mest pengar per elev vinner ett armbrytarbord och en instruktion med Heidi Andersson.

Över en halv miljon barn arbetar på tobaksfälten i Brasilien och mycket av den tobak som används i svenskt snus kommer från dessa fält. I Västerbottens län har startskottet gått för kampanjen som ska spridas i hela landet. Det är ett samarbete med A Non smoking Generation för att rikta blickarna mot dessa barns livssituation.

För mer information:
Maria Wiklund, fritidsledare Vännäsby skola, 0935-145 24, 070-369 04 04

Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare, FOUU-staben, Västerbottens läns landsting, 090-785 73 91, 070-648 73 15

Tobaksfri utmaning för landstingsanställda
Anställda i Västerbottens läns landsting som antar utmaningen att slutar röka eller snusa före 22 november och fortsätter vara tobaksfri under ett års tid, har chans att vinna fina priser. Tävlingen har en singelklass dit man anmäler sig själv och en duoklass där två arbetskamrater, som båda vill sluta och känner att de kan ha stöd av varandra, anmäler sig tillsammans. Dessutom kan de som själva deltar i tävlingen nominera en kamratstödjare, en arbetskamrat som varit stödjande och peppande, till en sidovinst.

För mer information:
Maria Nilsson, hälsoplanerare, FOUU-staben, Västerbottens läns landsting, 090-785 71 94, 070-349 71 74Aktiviteterna är ett led i att förverkliga landstingets vision att:
"År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och friskaste befolkning"

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige