Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Satsningar på infrastruktur i norra Sverige i Trafikverkets förslag

Den 30 november presenterade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon förslaget till nationell infrastrukturplan 2022–2033. I planen finns omfattande satsningar för att möta norra Sveriges ökade transportbehov mot bakgrund av de stora industrisatsningar som görs. Dock saknas klara finansieringslösningar och slutdatum för färdigställande. 

– Jag är glad att man ser behovet av åtgärder i norra Sverige, men regeringen behöver ta krafttag både för att hitta finansieringslösningar och att pressa tidsplanen. Ingen av de satsningar som föreslås har en fullständig finansiering och heller inte något slutdatum, säger Rickard Carstedt (S) regionråd, Region Västerbotten.

Satsningar som presenterades i förslaget var bland annat Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, E4 förbifart Skellefteå samt åtgärder i form av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder på väg 95, 372 och AC 827 i Skellefteå.

– Trafikverket har sett de utmaningarna vi har i norr kopplade till etableringarna, men de har inte förstått det tidskritiska perspektivet. Det räcker inte att ha infrastrukturlösningar på plats 2035. När det gäller Norrbottninabanan vore 2030 ett rimligt slutdatum, men den tydliga viljan och prioriteringen ser vi inte i den här planen. Det här är en fråga vi får lyfta med den nytillträdda regeringen, säger Rickard Carstedt.

Det är regeringen som fastställer den nationella transportinfrastrukturplan 2022-2032 och beslut beräknas fattas innan sommaren.


Mer information
Rickard Carstedt
Ordförande, regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten
070-242 10 94
richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Cecilia Lindell
Strateg externa relationer,
Region Västerbotten
070-254 57 37
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige