Gå direkt till innehåll
På bild: Mathias Lindström, Kvarkenrådet Foto: Esa Siltaloppi
På bild: Mathias Lindström, Kvarkenrådet Foto: Esa Siltaloppi

Pressmeddelande -

​Ställningstagande för EU-programmet Botnia-Atlantica diskuteras

De politiska ledningarna för Region Västerbotten och Österbottens förbund håller samarbetet tätt. Den 21 januari träffas de två regionerna i Stockholm. Förutom att fördjupa sitt strategiska samarbete över kvarken syftar träffen till att diskutera framtiden för EU-programmet Botnia-Atlantica. Ett program som med 36 miljoner euro finansierar samverkansprojekt i Sverige, Finland och Norge.

- Det är viktigt att ha goda relationer med våra närmsta grannar, särskilt nu då EU befinner sig i en turbulent tid, säger Erik Bergkvist (S), Ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten. Vi har ett mycket starkt samarbete med Österbotten och jag ser att vi kan utveckla flera gemensamma områden, t.ex. utbildning, näringsliv, kultur och besöksnäringen.

Samarbetet över Kvarken är av stor vikt inom en rad olika regionala utvecklingsfrågor, både för öst och väst. De politiska ledningarna för Region Västerbotten och Österbottens förbund träffas regelbundet för att fördjupa sitt strategiska samarbete. Den första träffen för år 2019 arrangeras i Stockholm den 21 januari i samband med invigningen av Västerbottens och Norrbottens nya Stockholmskontor, samt dagen innan invigningen av Västerbottensdagarna på Grand Hôtel.

Förhoppning om gemensamt ställningstagande

Träffen kommer till större del ägnas åt att diskutera framtiden för det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica. Ett viktigt verktyg för samarbetet mellan Västerbotten och Österbotten, som även omfattar Mellersta och Södra Österbotten i Finland, Nordlands fylke i Norge, samt Västernorrland och Nordanstigs kommun i Sverige.

Botnia-Atlantica stöder samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge med medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF. Närmare bestämt 36 miljoner euro. Programmet sträcker sig över fyra områden; innovation, näringsliv, miljö och transport.

Förhoppningarna är att komma fram till ett gemensamt ställningstagande mellan de två regionerna om att EU ska värna om programmet även under nästa programperiod.

Förslag att slopa gränsöverskridande program

För programperioden 2021-2027 har Europeiska kommissionen föreslagit att slopa de gränsöverskridande programmen med havsgräns och istället inkorporera de i större transnationella program. Förhandlingarna i parlamentet och rådet verkar däremot leda till att programmen blir kvar, även om allt är långt ifrån färdigförhandlat.

Då programmet också täcker en större geografi än Västerbotten och Österbotten, har fler representanter bjudits in för att diskutera scenarion och eventuella beslut om gemensamma ställningstaganden.

Läs mer om Botnia-Atlantica programmet här https://www.botnia-atlantica.eu/

Deltagarlista delas ut på begäran.

För mer information

Erik Bergkvist
Ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten
070-618 68 55

Presskontakt

Olivia Collin 
Strateg externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige