Gå direkt till innehåll
Foto: Patrick Degerman
Foto: Patrick Degerman

Pressmeddelande -

​Starka röster för hållbar kreativitet samlas på Grand

Torsdag den 24 januari samlas aktörer inom form, design och arkitektur för att tala om design av attraktiva städer; som näring och ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbar design med kapacitet att förbättra kräver kreativitet som tillåts ta plats och utvecklas. Och kreativitet är en förutsättning för att möta ett accelererande innovationsbehov i en föränderlig värld. Dagen arrangeras i samband med Västerbotten på Grand Hôtel av eXpression och Arctic Design of Sweden.

- Entreprenörskap med utgångspunkt ur design representerar viktiga näringar för Västerbotten och inte minst i byggandet av ett hållbart, attraktivt län med sikte på framtiden. På torsdag den 24 januari på Grand Hôtel i Stockholm har vi samlat många intressanta röster under paraplyet design, säger Camilla Thorn Wollnert,regionkulturchef Region Västerbotten.

eXpression Umeå tillsammans med Artic Design of Sweden, Region Västerbotten, Umeå universitet och Umeå kommun bjuder den 24 januari in till en eftermiddag under Västerbotten på Grand Hôtel där kraften i design, konst och kreativa näringar, dess roll och hur den hjälper oss att forma framtiden står i fokus. För oss, våra företag och samhällen, lokalt och globalt.

- Design, konst, arkitektur och de kreativa näringarna är starka i vår region även på den globala scenen och vi är glada att göra denna dag i bred samverkan, säger Marlene Johansson, vd eXpression.

I programmet medverkar textilkonstnären Viktoria Melinder, vars textil visades på svenska ambassaden i Tokyo i fjol vid firandet av 150 års diplomatisk relation mellan Sverige och Japan.

Katrin Holmqvist Sten, prefekt Konsthögskolan vid Umeå universitet, talar om Konsthögskola i en global värld: gränssnitt och friktion; om hur Sveriges nordligaste högskoleutbildning i fri konst utmanar och prövar gränser inom universitetet och på en internationell konstscen.

I programmet medverkar också starka röster som Karina Eriksson-Waern, rektor, Beckmans Designhögskola, Mats Widbom, vd Svensk Form, Lotta Ahlvar,Design Sweden, Demian Horst, vicerektor Umeå Institute of Design med flera.

– Det är välkommet och viktigt att region Västerbotten på detta sätt lyfter fram att hållbara städer och design är en av våra stora framtidsfrågor. Jag ser formområdet som den sammanhållande länken mellan teknik/innovation och människa/samhälle i den nödvändiga transformationen till ett hållbart samhälle, säger Mats Widbom, vd Svensk Form.

Program 24 januari http://expressionumea.se/grand2019/

För mer information

Stina Berglund, projektledare Arctic Design of Sweden

072-225 76 27, stina.berglund@regionvasterbotten.se 

Presskontakt

Olivia Collin, strateg externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige