Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Störningar i journalsystemet för Skellefteåområdet fredag 12 april

Under helgen 12–14 april kommer det att göras viktiga justeringar i infrastrukturen för landstingets journalsystem. Under fredagen kommer arbetet att innebära störningar för vårdverksamheterna i Skellefteåområdet. Såväl inom primärvården som slutenvården vid lasarettet.

Under dagen kommer vårdpersonalen inte att kunna dokumentera patientuppgifter i journalsystemet som då enbart kommer att vara i så kallat läsläge. Man hänvisas då till manuella rutiner och dokumentation på papper.

Med anledning av detta kommer hälsocentralerna i Skellefteåområdet att ha starkt begränsad verksamhet och endast ta emot akuta besök under fredagen den 12 april. De kommer även att anslå detta på sina enheter.

Vid Skellefteå lasarett har klinikerna och mottagningarna kraftigt neddragen verksamhet under dagen, i princip jourverksamhet och styr om så mycket som möjligt av planerad vård till andra dagar.

– Vi ber om överseende för de störningar som kommer till följd av detta arbete. Det blir förseningar när journalsystemet inte fungerar fullt ut och när vi måste jobba med manuella rutiner. Det är dock ingen fara för patientsäkerheten, säger chefläkare Ulf Oscarson.

Administrativa rutiner som till exempel tidbokning och elektronisk förskrivning av läkemedel fungerar inte den dagen.

Säkrare journalsystem

Bakgrunden till arbetet är att det idag finns två olika installationer och databaser för landstingets journalsystem, en i Umeå/Lycksele och en i Skellefteå. Nu ska dessa databaser slås samman till en enda gemensam.

– Det kommer att bli fördelar i dokumentationsarbetet för vårdpersonalen och det blir också en säkrare drift när vi använder en gemensam databas, säger Göran Algers, vårdsystemägare för landstingets journalsystem SYSteam Cross.

Sammanslagningen av databaserna är också en förutsättning för att landstinget ska kunna uppgradera det befintliga journalsystemet till den senaste versionen, NCS Cross 5 och för att ansluta Skellefteås enheter till den Nationella Patientöversikten, NPÖ. Något som kommer att öka patientsäkerheten i vården.

– Varningsinformation i journalsystemet kommer till exempel att bli gemensam för hela landstinget. Detsamma gäller för läkemedelslistorna. Läkemedel som skrivs ut till patienter i Skellefteå syns idag inte automatiskt i en journal i Umeå. Det ändras nu, säger Göran Algers.

Mer information lämnas av:

Göran Algers, vårdsystemägare, Västerbottens läns landsting, telefon: 090-785 19 10 eller 070-288 29 57

Ulf Oscarson, chefläkare för specialiserad sjukhusvård vid Skellefteå lasarett, telefon: 0910-77 15 13 eller 070-348 15 13

 

 

Hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55