Gå direkt till innehåll
Strukturerad uppföljning och effektiviserad vård med ny applikation - RehabkompassenTM

Pressmeddelande -

Strukturerad uppföljning och effektiviserad vård med ny applikation - RehabkompassenTM

En applikation som ska ge bättre bedömning av vårdbehov har tagits fram vid Norrlands universitetssjukhus. Med hjälp av enkätsvar i 1177 vårdguiden ska vården kunna individanpassas och möjliggöra för patienten att följa sin egen hälsoutveckling.

Systemet som kallas Rehabkompassen testas nu för patienter som rehabiliteras efter stroke, men specialistläkare Xiaolei Hu som utvecklat applikationen ser stor potential i att anpassa systemet till fler diagnosgrupper.

Utifrån enkätsvar som patienten själv fyller i om sitt mående via 1177 Vårdguiden innan besöket till sjukhuset skapar Rehabkompassen automatiskt en lättöverskådlig bild över strokepatientens komplexa problematik. Bilden beskriver inom vilka områden patienten har besvär vilket tydliggörs med färgerna rött, gult och grönt som illustrerar om patienten har stora, måttliga eller inga besvär inom respektive område.

– Innan besöket kan sjukvårdpersonal enkelt klicka på patientens Rehabkompassbild för att se till att rätt profession och kompetens finns tillgänglig utifrån patientens behov. Under besöket kan Rehabkompassen användas av sjukvårdpersonal som diskussionsplattform med patienter eller kollegor, och synliggöra patientbesvär - med betydande tidsbesparing, förklarar Xiaolei Hu.

Mer individanpassad och strukturerad uppföljning

Med en effektivare och mer individanpassad vård kan besöket på sjukhuset bli kortare, vilket sparar tid för både patienten och sjukvården. Svaren ur enkäten kan också underlätta konsultation på distans vilket ger en mer jämlik vård även för patienter i glesbygd. Enkätsvaren och de illustrativa bilderna gör även att patienten lättare kan följa sin egen utveckling och det blir enklare att fånga upp patienter där man ser en försämring.

– Många patienter uttrycker också att det vid ett läkarbesök kan vara svårt att komma ihåg hur man mått och vilka besvär man haft den gångna tiden. Istället kan det vara lättare att i lugn och ro fylla i enkäten hemma, säger Xiaolei Hu.

Från pappersenkäter till digital applikation

Rehabkompassen utvecklades först som pappersenkäter redan 2015, och utvärderades med positivt resultat på stroke- och TIA-patienter. Dock innebar pappershanteringen ett tidskrävande administrativt arbete. Med hjälp av Region Västerbottens medicintekniska forskningsavdelning MT-FoU utvecklades därför den digitala versionen. Det sista steget har varit att integrera enkäten som en del av 1177 Vårdguiden för att patienten enkelt och säkert ska kunna fylla i enkäten hemma, och för att informationen ska kunna sparas för senare uppföljning.

Nu ligger fokus på att låta patienter och sjukvårdpersonal testa applikationen för att göra den så användarvänlig som möjligt för målgruppen, samt studera de hälsoekonomiska aspekterna. Detta görs inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova, i samarbete med strokerehabiliteringsenheter i hela Sverige. Nyligen beslutades även att testa applikationen vid Neurorehab Dagvård vid NUS för patienter drabbade av hjärntrauma, främst hjärnskakningar, och Xiaolei ser stora möjligheter med att använda Rehabkompassen även inom fler områden.

– När väl systemet finns på plats är det enkelt att byta ut frågorna så att de passar en annan patientgrupp. Jag tror systemet kan vara till nytta inom de flesta kroniska sjukdomar och diagnoser som kräver lång uppföljning, säger Xiaolei Hu.

Mer information 
Xiaolei Hu, specialistläkare
Neuro– huvud– halscentrum, Region Västerbotten
Telefon: 070-5956708
Mail: xiaolei.hu@umu.se

Presskontakt
Sally Cloodt
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten 
0730-925997

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige