Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Suicidprevention i Storuman utvärderas

Under två dagar, 5–6 februari, kommer Region Västerbottens, Polismyndighetens och Storumans kommuns omfattade samarbetet för att förebygga suicid att granskas med hjälp av scenarioövningar. Det är första gången en sådan utvärderingen görs i glesbygd.

Säker suicidprevention är ett av försäkringsbolaget Löfs säkerhetsprojekt som de driver tillsammans med yrkesföreningar. Målet är att öka patientsäkerheten. Den externa granskningen i Storuman innebär att sju granskare och två skådespelare finns i Storuman under två dagar. Den första dagen spelas två scenarier upp där hälso- och sjukvården, kommunen och polisen agerar med sina resurser och under den andra dagen intervjuas personalen och samlas sedan för en gemensam summering.

Fortsatt utveckling

– Det är mycket värdefullt för oss som under lång tid jobbat tillsammans för att utveckla suicidpreventionen. Vi kommer att följa upp resultaten och se vad vi kan förbättra. På så sätt kan vi stärka det samarbete vi utvecklat i hälso- och sjukvården och med våra samarbetspartners inom polisen och kommunen, säger Carina Gustafsson, hälsoutvecklare och kontaktperson i samarbetsprojektet.

Hon hoppas att de kan hitta förbättringsområden inom områden som rutiner, kommunikation, organisation samt kompetens och utbildning.

Den gemensamma satsningen från Region Västerbotten, polisen och Storumans kommun har bland annat resulterat i att man informerar gemensamt, utbildar sig tillsammans, främjar goda livsvillkor för mindre gynnande grupper och arbetar för att minska alkoholkonsumtion.

Mer information

Carina Gustafsson, hälsoutvecklare, folkhälsoenheten, 072-220 90 09

Lena Sjöquist-Andersson, hälsoutvecklare, folkhälsoenheten, 070-399 74 81

Presskontakt

Annelie Hägglund
​Kommunikationsstaben
​Region Västerbotten
​anneli.hagglund@regionvasterbotten.se
​076-842 70 70

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakt rörande coronafrågor

Presskontakt regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19 090-785 71 75
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55