Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Toppnotering för tillgängligheten

Västerbottens läns landsting klarade vårdgarantin för planerad specialiserad vård i december 2010 för över 90 procent av patienterna. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings sammanställning över tillgängligheten i alla landsting och regioner.

Landstinget klarade att erbjuda 90 procent av patienterna besök hos specialist inom 90 dagar. När det gäller att erbjuda operation eller behandling inom 90 dagar var siffran 93 procent.

Sammanställningen utifrån den s.k. kömiljarden visade att Västerbottens läns landsting klarat att inom 90 dagar erbjuda nästan 84 procent av patienterna besök hos specialist och 80 procent av patienterna behandling/operation.

Resultatet för kömiljarden är ett medeltal av fyra månaders kötider. Det betyder att Västerbottens läns landsting får ta del av pengarna eftersom gränsen för att få ta del av kömiljarden är 80 procent.

– Det är glädjande att allt fler patienter kan tas emot inom vårdgarantigränserna, säger Ann-Christin Sundberg, verksamhetsområdeschef för den specialiserade sjukhusvården.

Kömiljarden skapades för att stimulera landstingen att korta väntetiderna i vården. Den lanserades hösten 2008 och vid den första mätningen uppfyllde endast tre landsting kraven. Efter det har påtagliga förbättringar skett. Idag klarar två tredjedelar av alla landsting kraven.

Vid den första fördelningen i april förra året fick Västerbottens läns landsting omkring sex miljoner kronor.

Mer information:
Lena Svensson, väntetidssamordnare, telefon 090-785 70 69

Ämnen

Regioner

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige