Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vårdplatserna i Dorotea öppnar i augusti

De åtta vårdplatserna på hälsocentralen i Dorotea öppnar i augusti. Rekryteringen är nu klar för att klara den dygnet-runt-vård som krävs.

De politiska ledningarna i Dorotea kommun och Västerbottens läns landsting har tidigare enats om att samordna landstingets och kommunens vård- och omsorgsbehov. Samverkansmodellen ger en trygg, säker och tillgänglig vård och omsorg med en långsiktig hållbar ekonomi genom att samnyttja lokaler och gemensamt ta ansvar för bemanning. I ett första steg i det lokala samverkansarbetet i Dorotea öppnar nu den gemensamma avdelningen med åtta vårdplatser.

Efter flera stora rekryteringskampanjer finns nu den personal som behövs för att öppna platserna och ytterligare två sjuksköterskor ska anställas framöver.

Kommunen och landstinget har fyra vårdplatser vardera. Kommunen har fyra korttidsplatser och landstinget har fyra vårdplatser för patienter som kräver mer vård.

Kostnaden för platserna fördelas mellan kommun och landsting och personalansvaret ligget hos landstinget.

– För Dorotea kommun innebär detta att vi blir en attraktiv kommun både för kommunbor och för besökare men även för näringslivet. Nu vågar man satsa mer i vår kommun vilket ger fler arbetstillfällen, säger kommunstyrelsens ordförande Mats-Erik Westerlund.

Avtalsförslaget, där vårdplatserna ingår, ska nästa vecka tas upp i kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige senare i sommar.

– Detta är ett samarbete mellan kommun och landsting som resulterat i ett konkret avtalsförslag. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med landstinget när vi tog fram avtalet, säger Doroteas kommunchef Joakim Eriksson.

Invigningen av vårdplatserna är planerat till den 30 augusti.

– Att avdelningen öppnar är glädjande och viktigt inte bara för vården utan för att fortsätta bygga förtroende och samarbete mellan kommun och landsting, säger landstingets primärvårdsdirektör Håkan Larsson. 

– Det känns väldigt bra att rekryteringen är i sitt slutskede och att vi nu kan öppna de åtta vårdplatserna. Jag vill tydligt lyfta fram vilken god samverkan vi haft under hela processen, säger verksamhetschefen för sjukstugan i Dorotea, Gerd Hällsten Hamreby.

I nästa steg är det slutgiltiga målet en geografisk samverkanslösning som har långsiktig hållbarhet. Det handlar om en gemensam lokalisering där så många vårdformer som möjligt kan integreras vilket kräver någon form av till- om eller nybyggnad i anslutningen till befintlig lokal. Det pågår ett arbete för planering inför den långsiktiga samverkanslösningen, men processen är ännu inte framme vid ett formellt inriktningsbeslut.


Mer information

Joakim Eriksson, kommunchef Dorotea
0942-140 11 eller 070-517 66 00

Mats-Erik Westerlund, kommunstyrelsens ordförande
070-230 43 65

Håkan Larsson, primärvårdsdirektör Västerbottens läns landsting
090-785 70 71 eller 072-545 70 71

Gerd Hällsten Hamreby, verksamhetschef för Dorotea och Storumans sjukstuga.
0942-25 128 eller 070-319 07 28

Med vänliga hälsningar
Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 72 33

Ämnen

Regioner


Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige