Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerbotten bäst i landet på rökavvänjning

Västerbottens läns landsting vinner 2008 års Rökavvänjningsindex med ganska stor marginal till övriga landsting. Det visar en undersökning som är gjord av företaget Health Consumer Powerhouse.

Västerbotten utmärker sig mest i delgrenen "Resurser", som innebär att man är det landsting som på tydligast sätt avsatt särskilda resurser, både ekonomiska och personella, till rökavvänjningsområdet.

- Vi arbetar för att bygga en väl fungerande infrastruktur vad det gäller rökavvänjning och har många kunniga, utbildade och engagerade medarbetare på sjukhusen, hälsocentralerna och folktandvårdsklinikerna, säger Maria Nilsson, hälsoplanerare vid FoUU-staben i Västerbottens läns landsting.

Västerbottens läns landsting har länge arbetat tobaksförebyggande och haft en låg andel rökare bland befolkningen. Från denna redan låga nivå så uppvisar Västerbotten ändå en större nedgång i antalet rökare än andra landsting.

- Det finns fortfarande mycket att utveckla även i Västerbotten, men resultatet visar på hur viktigt det är att högsta ledningen ger mandat att arbeta förebyggande och satsar resurser på det, säger Maria Nilsson.

Rapporten "Rökavvänjningsindex 2008, En jämförelse av landstingens rökpreventiva arbete", kan laddas ner från http://www.healthpowerhouse.se

Information lämnas av
Maria Nilsson, hälsoplanerare, FoUU-staben, Västerbottens läns landsting, 070-349 71 74


Hälsningar
Ann Katrin Högdahl, informatör
Västerbottens läns landsting
0910-77 18 85, 070-258 18 85

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige