Gå direkt till innehåll
Västerbotten kraftsamlar kring ledutveckling

Pressmeddelande -

Västerbotten kraftsamlar kring ledutveckling

Den 7 november i Lycksele träffas tjänstepersoner, intressenter, föreningar, organisationer, grupper och individer som utvecklar och förvaltar leder. Under dagen kommer Region Dalarna, som har kommit en bit på vägen när det gäller ledutveckling, att dela med sig av sina erfarenheter. 

Träffen är en fortsättning av arbetet kring samverkan om leder i Västerbotten och målet är att ta fram konkreta åtgärder för fortsatt samverkan.

Ledutvecklingsstrategi för Västerbotten 2019-2022

Region Västerbotten Turism har tillsammans med Länsstyrelsen och destinationer i Västerbotten, tagit fram en ledutvecklingsstrategi. Med hållbarhet och samverkan i fokus, skall ledutvecklingsstrategin bidra till att öka Västerbottens attraktionskraft för de som bor, verkar och besöker länet.

Varför leder?

Intresset för naturturism i form av t ex vandring och cykling ökar i Västerbotten. Det finns stor möjlighet till ökade intäkter och ökad sysselsättning i hela länet för lokala företag och destinationer. En positiv effekt är också att vandring ger bättre folkhälsa. Att vistas i naturen är en kraftkälla.

Hållbarhet är huvudfokus för att ledutvecklingen i Västerbotten skall lyckas. För att fler naturturismföretag ska kunna utveckla aktiviteter behöver det finnas kvalitetssäkrade och trygga leder. Med det kommer också utmaningar i form av exempelvis huvudmannaskap, markägaravtal, och kvalitetssäkring.

För mer information

Andrew Sutherland
Turismstrateg, Region Västerbotten
070-570 57 35
andrew.sutherland@regionvasterbotten.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakt rörande coronafrågor

Presskontakt regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19 090-785 71 70, 090-785 71 75
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55