Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerbotten tar krafttag för bättre handhygien

Sommaren innebär ny personal, varmare klimat och ett högt tempo inom hälso- och sjukvården. Region Västerbotten lagt in extra kommunikationsinsatser för att påminna och uppmärksamma vårdpersonal om vikten av att använda handsprit för att minska smittspridning.

– Vi ska bli ännu bättre på att använda handsprit. Vi kommer att ha flera aktiviteter under maj och juni där vi uppmärksammar frågan, bland annat har vi tagit fram nytt informationsmaterial som ska spridas internt men också till patienter och de som rör sig i våra vårdmiljöer. Vi försöker nå ut till alla, säger Ingrid Hugosson-Wallgren.

Hon arbetar som kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare inom regionen och är en av initiativtagarna till den kraftsamling som görs för att uppmärksamma vikten av handhygien.

– Vi har en vårmätning varje år som styrs av SKL som skickar ut information om riktlinjer och uppgifter till mätningarna. Mätningarna pågår under två veckor som en observationsstudie. Under hösten får verksamheterna själva välja om de vill följa SKL:s mall eller om de vill göra en självskattemätning, berättar Ingrid Hugosson-Wallgren.

Försämrade resultat

Västerbotten har gjort mätningar av detta slag sedan 2010 och från 2015 har användningen av handsprit minskat. Idag är det ett tapp på fem procent jämfört med tidigare mätningar berättar Ingrid Hugosson-Wallgren.

– Vad den minskade användningen beror på är svårt att svara på, men för att kunna erbjuda bra och säker vård är det dags att nytt sätta fokus och lyfta denna fråga, berättar Jonas Claesson, biträdande hälso-och sjukvårdsdirektör.

Kommunikationsinsatser och nytt material

I och med satsningen kommer personal på vårdhygien stå i centralhallarna på Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus i dag, måndag, med nya informationsbroschyrer, affischer och roll-ups som tagits fram under våren och dela ut handsprit till förbipasserande. 

– Målet är att bli ännu bättre – det är därför denna satsning görs, avslutar Ingrid Hugosson-Wallgren.

Mer information
Ingrid Hugosson-Wallgren
Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare
Region Västerbotten
090- 785 72 58, 070- 368 23 04

Jonas Claesson
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Västerbotten
090-785 72 55, 070-388 41 69

Presskontakt
Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-049 46 53

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakter sommaren 2022

Presskontakt Presskontakter sommaren 2022
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige