Gå direkt till innehåll
På bild: Roger Marklund, ordförande regionfullmäktige, Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef, Emelie Boman,  Johanna Salander, Nina Björby,  kulturberedningens ordförande, Sebastian Mügge, Thomas Andersson Foto: Patrick Trägårdh
På bild: Roger Marklund, ordförande regionfullmäktige, Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef, Emelie Boman, Johanna Salander, Nina Björby, kulturberedningens ordförande, Sebastian Mügge, Thomas Andersson Foto: Patrick Trägårdh

Pressmeddelande -

​Västerbottens kulturstipendiater uppvaktades vid Mötesplats Lycksele

Vid inledningen av Region Västerbottens framtidsdagar i Lycksele den 22 maj uppmärksammades Västerbottens kulturstipendiater 2019. Ett hedersstipendium och tre utmärkelser inom bildkonst, teater och dans delades ut till konstnärer aktiva i Västerbotten.

– En region som vill skapa framtidstro, utvecklas och vara attraktiv behöver satsa på konst och kultur – utan våra konstnärer och kulturaktörer skulle Västerbotten inte ligga i framkant. Region Västerbottens stipendier visar att kultur både bara får vara och är en av grundbultarna i samhället. Det känns tryggt att vi har så hög grad konstnärlighet och kulturkompetens i länet, det blir tydligare för varje år när vi ska utser våra stipendiater, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Alla fyra stipendiater fanns på plats i Lycksele den 22 maj, och tilldelades i samband med inledningen av konferensen diplom och blomster. Förbundsstyrelsen tog beslut om årets stipendiater i slutet av mars.

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom skilda kulturella områden som bildkonst, berättande, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma inom Västerbottens län.

2019 års stipendiater

Bildkonst

Region Västerbottens bildkonststipendium 2019 tilldelas Sebastian Mügge (f 1981)

Motivering:

Mügge är baserad i Umeå och verkar aktivt som konstnär nationellt och internationellt. I olika tekniker och material skapar han ett komponerat myller som skänker betraktaren ett mångbottnat innehåll och en effektfull estetisk upplevelse. Återvunna och efterlämnade föremål är inslag i Sebastian Mügges verk. Han vill nu gå vidare och utforska hur nya och komplicerade frågeställningar hanteras gällande det digitala efterlämnandet när en människa går bort; hur – och av vem – digitala dödsbon ska omhändertas och förvaltas.

För Sebastian Mügge möjliggör stipendiet research och studieresor samt produktion av en större installation som gestaltar detta högst aktuella ämne.

Kontakt: 070-091 62 80

Teater

Region Västerbottens kulturstipendium 2019 inom området teater tilldelas Johanna Salander (f 1979)

Motivering:

Johanna Salander är en spännande och orädd regissör och dramatiker som utmanar och synliggör de rådande normerna i samhället vilket redan kan ses i produktioner som ”Killarna”, ”Hemligheter sökes” och den kommande ”Bastuklubben”. Johanna Salanders tidigare arbete genomsyras av en kunskap och en god känsla av samtiden. Hon skriver aldrig någon på näsan med sina verk utan försöker visa världen såsom den borde vara och inte som den är. Johanna Salander både vill och vågar problematisera den klassiska tematiken i ett grekiskt drama och ur det skapa en feministisk opera i Västerbotten.

Kontakt: 070-232 11 64

Dans

Region Västerbottens kulturstipendium 2019 inom området dans tilldelas Emelie Boman (f 1988)

Motivering:

Emelie Boman har under flera år verkat för dansens utveckling i Västerbotten. Hennes ständiga strävan efter nya konstnärliga idéer skapar spännande sammanhang för dansen. Emelie Boman har en förmåga att leka med nya uttryck och former för gestaltning som skapar samverkan mellan olika aktörer i Västerbotten. Hennes idé med att skapa Maskinbaletten är ett exempel på hennes förmåga att tänka innovativt och utanför stereotypa ramar. En idé som inte bara lockar nya publikgrupper utan också sätter dansen i ett helt nytt perspektiv.

Kontakt: 073-057 36 63

Hedersstipendium

Region Västerbottens hedersstipendium 2019 tilldelas Thomas Andersson

Motivering

Thomas Andersson har genom hela sin karriär underhållit musikaliskt samt gjort ovärderliga insatser för att bevara det västerbottniska kulturarvet. Som folkdansare och medlem i folkmusikgruppen Burträskara och genom sitt eget artisteri har han med fiolen i hand underhållit, bevarat och utvecklat den levande traditionen av musik, sång, dans och berättande i Västerbotten. Berättandet och musiken har sömlöst bundits ihop för att förmedla fullödiga upplevelser. Berättarföreställningar som ”I en sal på lasarettet” och ”Legender” har rönt framgångar såväl inom som utanför länet.

Thomas Anderssons livsgärning som kulturbärare och förmedlare gör honom till en värdig mottagare av Region Västerbottens hedersstipendium 2019.

Kontakt: 070- 252 71 77

För mer information:

Nina Björby (S)
Kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten
070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin
Program- och kommunikationsansvarig Mötesplats Lycksele
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige