Gå direkt till innehåll
Lövångers hälsocentral har länets nöjdaste patienter. Från vänster i bild sittande Bo Lundkvist, Ann-Sophie Stoltz, Lis-Marie Hellman, Anna Lundgren, Ulla-Maj Lundmark, Maria Söderlund, Stefan Eriksson och sittande framför Daniel Kolar.
Lövångers hälsocentral har länets nöjdaste patienter. Från vänster i bild sittande Bo Lundkvist, Ann-Sophie Stoltz, Lis-Marie Hellman, Anna Lundgren, Ulla-Maj Lundmark, Maria Söderlund, Stefan Eriksson och sittande framför Daniel Kolar.

Pressmeddelande -

​Västerbottningarna är nöjda med primärvården

Under 2019 genomfördes en nationell patientenkät som undersöker patienternas upplevelse av sitt senaste läkarbesök i primärvården. I Region Västerbotten har åtta av tio tillfrågade ett positivt helhetsintryck av vården.

En majoritet av västerbottningarna som besökt primärvården under 2019 har ett positivt helhetsintryck och upplever att de fått ett bra bemötande. Även i en nationell jämförelse är patienterna i länet något mer positiva än genomsnittet.

Den största förbättringen sedan föregående mätning som gjordes 2017, rör upplevelsen av tillgänglighet. Även inom områdena respekt och bemötande och emotionellt stöd har det skett förbättringar jämfört med 2017.

– Vi har fantastiska medarbetare som gör ett väldigt bra jobb. Extra glädjande tycker jag är att vi ligger så bra till när det gäller respekt- och bemötandefrågor och att tillgängligheten upplevs som god, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Vill vara mer delaktiga

När det gäller delaktighet och involvering samt kontinuitet och koordinering är västerbottningarna något mindre nöjda än genomsnittet för riket. Detta gäller även information och kunskap. Männen är dock mer nöjda med vården än kvinnorna, precis som det ser ut för riket i stort.

– Att stärka patientens delaktighet i sin egen vård, öka kontinuiteten och samordningen mellan vårdgivare är viktiga grundprinciper för omställningen till god och nära vård, säger Brita Winsa.

Lövångers hälsocentral nummer ett i länet

Vissa hälsocentraler i Västerbotten sticker ut med väldigt goda resultat. En av dessa är Lövångers hälsocentral som har länets nöjdaste patienter – hela 90 procent av de tillfrågade har en positiv upplevelse av vården (snittet för regionen är 81,4 procent).

85 procent av patienterna på Lövångers hälsocentral upplever att det aktuella behovet av vård eller behandling har blivit tillgodosett (regionen 75,4 procent).

De områden som man utmärker sig mest på är respekt och bemötande, där 93,5 procent av patienterna upplever att de får detta (regionen 86,4 procent), samt tillgänglighet där 92,5 procent upplever den som god (regionen 84,2 procent).

– Vi är jätteglada över att vi kan hålla den här nivån och att våra patienter är nöjda, säger verksamhetschef Maud Sjöberg.

Samtidigt vill hon lyfta hela länets primärvård.

– Med tanke på de utmaningar som vi har haft under längre tid kring rekrytering så har vi ändå en bra tillgänglighet och kontinuitet bland hälsocentralerna i länet, det är fantastiskt, säger Maud Sjöberg.

Hög kontinuitet och nära samarbete

Även vid föregående patientenkät 2017 så hade Lövångers hälsocentral väldigt bra resultat. Den främsta anledningen är stabil bemanning och hög kontinuitet menar Maud Sjöberg.

– Patienterna värderar att få träffa samma sjukgymnast, sjuksköterska eller läkare. Det är viktigt för tryggheten och långsiktigheten, det finns en upparbetad relation.

Lövånger är en liten hälsocentral på en mindre ort och samtidigt som det finns en sårbarhet i detta så är det också där styrkan ligger.

– Det blir familjärt på något sätt. Vi är ett starkt sammansvetsat team som samarbetar och hjälps åt och det gör att det blir väldigt korta beslutsvägar inom enheten, avslutar Maud Sjöberg.

Fakta om undersökningen

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell Patientenkät. Utvärdering av primärvården sker vart annat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner.

Enkäten skickas ut till patienter som besökt en hälsocentral under september månad. Svarsperioden var 2019-10-17 - 2019-11-28. Totalt har 100 583 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten.

Ta del av resultaten här www.patientenkat.se

Mer information

Maud Sjöberg, verksamhetschef Lövångers hälsocentral, 072-740 34 98

Presskontakt

Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakt rörande coronafrågor

Presskontakt regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19 090-785 71 70
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55

Relaterat material