Gå direkt till innehåll
Avtalet innebär leverans av 5 arbetsfordon.
Avtalet innebär leverans av 5 arbetsfordon.

Nyhet -

Renova AB i avtal med producent av bränslecellsfordon

Australiens ledande tillverkare av vätgasdrivna bränslecellsfordon, H2X Global Ltd, har tecknat avtal med Renova AB om att ta fram vätgasdrivna bränslecellsdrivna lastbilar och lätta fordon.

Avtalet mellan Renova AB och H2X Global Ltd är ett samförståndsavtal om leverans av fem arbetsfordon: Två tunga fordon varav minst en 18 tons sopbil, tre mindre skåpbilar med bakgavellift på 3,5 ton.

– Renova har under lång tid legat i framkant när det gäller fordonsutveckling. Tillsammans med Göteborgs Stad och andra samarbetspartners arbetar vi ständigt med att utveckla hållbara transportlösningar. Vi tror att samarbetet med H2X Global blir ytterligare ett steg för minskad miljöpåverkan, säger Anders Åström, vd för Renova AB.

I Göteborg finns ett av Europas ledande tekniska universitet, Chalmers tekniska högskola, och här sker fortlöpande forskning om förnybara alternativ och omfattande innovationsverksamhet kopplad till vätgas. I Sverige och norra Europa finns också ledande vätgas- och fordonsleverantörer. Det är några anledningar till att H2X Global Ltd etablerar sitt europeiska huvudkontor i Göteborg. Inledningsvis handlar det om konvertering av fabriksnya fordon från andra leverantörer, och samarbetet omfattar stöd under fordonens hela livscykel.

– Vi är stolta över att bli utvalda som partner till Renova AB och Göteborgs Stad för att hjälpa till att påskynda processen att minska sitt klimatavtryck. Med hjälp av oss utökas de fordonsalternativ som idag finns tillgängliga, säger Peter Westh, chef för H2X Global i norra Europa.

Höga ambitioner om minskade utsläpp inom transportsektorn

Sverige har ambition att bli världens första fossilfria välfärdsstat. För att nå dit måste utsläppen från transportsektorn minskas och därför kommer vätgas att spela en viktig roll. Göteborgs stad har som målsättning att stadens egen fordonsflotta ska vara fossilfri redan 2023, och till 2030 ska koldioxidutsläppen ha minskat med 90 procent i stadens hela transportsystem. Inom Gothenburg Green City Zone siktar Göteborg på att uppnå utsläppsfria transporter till 2030 – det vill säga transporter som enbart drivs av el eller vätgas.

Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, välkomnar varmt H2X som partner till Göteborgs stad inom vätgasutvecklingen.

– Det här är ytterligare ett steg i utfasningen av fossila bränslen. I vissa tillämpningar är vätgasdriven bränslecellsteknik den lösning som fungerar bäst. H2X:s etablering här kompletterar Göteborgs redan starka industrikluster inom hållbar mobilitet på ett spännande sätt, säger Patrik Andersson.

Om H2X Global

H2X är ett fordons- och kraftenhetsföretag med fokus på absolut hållbarhet. Företaget är inriktat på att utnyttja den senaste och mest effektiva tekniken, med fokus på förnybara energikällor. En specialisering på vätgas ligger till grund för H2X tillväxt, men med en stark plattform som tillverkare av eldrivna fordon har företaget ett mångsidigt tillvägagångssätt för att hitta rätt fordon för rätt uppgift. H2X Global har verksamhet i Australien, Malaysia, Indien och i hela Europa.
www.h2xglobal.com

För ytterligare information kontakta:

Hans Zackrisson, fordonsutvecklingschef Renova AB
0705-67 86 77
hans.zackrisson@renova.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av återvinningsmaterial och avfall. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen. Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 836 medarbetare. 2023 behandlade vi ca 1,1 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg