Gå direkt till innehåll
Genom certifieringen säkerställer vi att Renova Miljös transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.
Genom certifieringen säkerställer vi att Renova Miljös transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Pressmeddelande -

Certifierat hållbara transporter med Renova Miljö AB

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Nu finns även Renova Miljö AB med bland de certifierade bolagen, vilket innebär ett hållbarhetslöfte till företagets kunder.

- För oss var det självklart att hållbarhetscertifiera våra transporter. Genom certifieringen säkerställer vi att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart. Det är en officiell stämpel på det vi redan gör bra inom bolaget, säger Tony Carlsson Affärsområdeschef på Renova Miljö.

- Certifieringen Fair Transport tydliggör för våra kunder att de inte bara köper en transport från ett bolag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. De köper också en transport från ett bolag som har certifierat sin verksamhet, löpande mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring, fortsätter han.

Redan 2015 gick Renova över till fossilfritt bränsle i alla tunga fordon och arbetet med hållbara transporter fortsätter bland annat med utveckling av vätgasfordon.

– Jag är stolt över att jobba på ett bolag där vi tar alla hållbarhetsfrågor på allvar. Där vi tar ansvar och bidrar till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför, säger Tony Carlsson.

För mer information kontakta:

Tony Carlsson, affärsområdeschef, Renova Miljö AB
mobil 0730-780289
tony.carlsson@renova.se

Ämnen

Regioner


Renova är det ledande avfalls-och återvinningsföretaget i Västsverige. Vi ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.

Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Kontakter

Tony Carlsson

Tony Carlsson

Affärsområdeschef Logistik 0730-780289

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av återvinningsmaterial och avfall. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen. Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 836 medarbetare. 2023 behandlade vi ca 1,1 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg