Gå direkt till innehåll
Renovas avfallskraftvärmeverk i Göteborg är ett av världens mest effektiva. Här blir varje år ca 550 000 ton brännbart avfall, som inte kan återvinnas på annat sätt, till el och värme. foto: Joacim Winqvist.
Renovas avfallskraftvärmeverk i Göteborg är ett av världens mest effektiva. Här blir varje år ca 550 000 ton brännbart avfall, som inte kan återvinnas på annat sätt, till el och värme. foto: Joacim Winqvist.

Pressmeddelande -

Ett viktigt steg mot minskad klimatbelastning från avfall!

Renovas styrelse har idag fattat ett inriktningsbeslut att införa koldioxidinfångning och lagring eller återanvändning, så kallad CCS eller CCU, på en av fyra linjer på Sävenäs Avfallskraftvärmeverk till år 2030. Införandet av CCS eller CCU skulle ge en möjlighet till halvering av Renovas klimatpåverkan.

Beslutet har föregåtts av en omfattande utredning för att identifiera möjliga sätt att minska klimatbelastningen från energiåtervinning av avfall. Inriktningen har varit att i första hand arbeta för att plast inte ska hamna i det avfall som går till energiåtervinning.

Styrelsen beslutade också att hemställa till alla ägarkommuner om deras ställningstagande då inriktningsbeslutet kan få stor påverkan ekonomiskt.

”Med det här viktiga beslutet sätter Renovas styrelse riktningen mot en klimatneutral avfallshantering” säger Klas Forsberg styrelseordförande Renova. ”Vi hoppas också att Renovas tio ägarkommuner ska dela vår uppfattning om att det här är rätt riktning för framtiden” fortsätter han.

Renovas klimatpåverkande utsläpp beror uteslutande på att avfallet innehåller fossilt material, till exempel plast. Vårt uppdrag som energiåtervinnare är att ta hand om det avfall som inte lämpar sig för annan återvinning än energiåtervinning. Så länge det finns plast i samhället som inte kan återvinnas på annat sätt kommer det att bildas fossil koldioxid vid energiåtervinning.

Dagens beslut är ett inriktningsbeslut för fortsatt arbete och planen är att ett skarpt investeringsbeslut ska tas under 2027. Även inför ett skarpt investeringsbeslut kommer kommunfullmäktige i alla tio ägarkommuner att få möjlighet till att lämna ett ställningstagande.

Vid frågor kontakta:

Klas Forsberg, styrelseordförande Renova
mobil: +46 72 00 84 856
E-post: klas.forsberg@politiker.goteborg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Renova är det ledande avfalls-och återvinningsföretaget i Västsverige. Vi ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.

Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av återvinningsmaterial och avfall. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen. Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 836 medarbetare. 2023 behandlade vi ca 1,1 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg