Gå direkt till innehåll
Renova och Göteborg Energi genomför förstudie där lösningen kan innebära att ca 100 000 ton CO2 fångas in årligen från 2030.      Foto: Lars Ardarve
Renova och Göteborg Energi genomför förstudie där lösningen kan innebära att ca 100 000 ton CO2 fångas in årligen från 2030. Foto: Lars Ardarve

Pressmeddelande -

Ytterligare pusselbit på plats för infångning och lagring av koldioxid (CCS) i Göteborg

Renova och Göteborg Energi har beslutat att gemensamt genomföra en förstudie för infångning av koldioxid från avfallsförbränningen på Sävenäs, så kallad CCS. Lösningen kan innebära att runt 100 000 ton CO2 fångas in årligen från 2030.

-Energiåtervinning från avfall som inte kan eller bör materialåtervinnas är en samhällsviktig verksamhet som genererar fjärrvärme och el, samtidigt som kretsloppet avgiftas från skadliga ämnen genom avancerad reningsteknik. Med CCS kan vi även få bort de biogena och fossila koldioxidutsläpp som idag uppstår i processen, säger Anders Åström, vd, Renova.

-I vissa delar av samhället är det nödvändigt med CCS för att komma till rätta med koldioxidutsläppen. Detta är ett avgörande steg i stadens omställning och vi är glada att vara med och driva den utvecklingen, säger Per-Anders Gustafsson, tf vd, Göteborg Energi

Möjligheten att fånga in koldioxid är en viktig pusselbit för att nå klimatneutralitet, mål som såväl Göteborgs Stad har till 2030, liksom Sverige till 2045. För att uppnå detta är CCS nödvändigt att etablera på punktutsläpp, exempelvis avfallsförbränning.

Den nu beslutade förstudien har som mål att ta fram en teknisk lösning för installation och integrering av koldioxidavskiljning, förvätskning, mellanlagring och utlastning från förbränningslinje 7 på Renovas anläggning i Sävenäs. Förstudien ska vara klar under våren 2023.

Arbetet är ett viktigt steg för att nå målen i Renovas klimatplan, som har ambitionen att CCS ska introduceras år 2030 på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, med ytterligare utbyggnad under kommande år.

Kolsänka i Göteborg

Energin från avfallsförbränningen används redan idag och genererar både fjärrvärme och el. I framtiden är ambitionen dessutom att förhindra koldioxiden från avfallsförbränningen att nå atmosfären. Eftersom 60 procent av koldioxiden från det förbrända avfallet är biogent hindras inte bara ny fossil koldioxid från att nå atmosfären - avskiljningen av den biogena koldioxiden hindrar även tidigare upptag av kol i växter från att återgå till atmosfären. Det innebär att avfallsförbränning rent av kan bli en kolsänka i Göteborg.

Den nu beslutade förstudien är ett nästa steg från flera tidigare studier som Renova och Göteborg Energi har genomfört som visar på goda möjligheter till CCS på avfallsförbränningen i Göteborg.

För ytterligare information kontakta:
Marie-Louice Flach, presskontakt, Renova AB
070-631 00 09
marie-louice.flach@renova.se

Cecilia Erdalen, presschef, Göteborg Energi AB
070-466 04 28
cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Ämnen

Regioner


Renova är det ledande avfalls-och återvinningsföretaget i Västsverige. Vi ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.

Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg