Gå direkt till innehåll
Renova delade priset för "årets Miljöinitiativ" på Återvinningsgalan 2013

Pressmeddelande -

Renova delade priset för "årets Miljöinitiativ" på Återvinningsgalan 2013

Gott samarbete uppmärksammades

Årets miljöinitiativ tilldeladesOKQ8, DHL Freight, Volvo och Renova för deras test av drivmedlet Diesel BioMax. Vinnarna tog emot priset på Nalen i Stockholm vid den femte upplagan av Återvinningsgalan som arrangeras av tidningen Reycling och Miljöteknik. 

Stockholm, 29 november: DHL Freight tilldelades tillsammans med OKQ8, Renova och Volvo Lastvagnar priset för Årets Miljöinitiativ vid Återvinningsgalan på Nalen i Stockholm den 28 november.

Motiveringen löd: "Årets Miljöinitiativ är ett exempel på sektorsövergripande samarbete som har utvecklat en produkt som bidrar mycket till att förbättra vår gemensamma miljö. Att inom transportsektorn, med dess stora miljöpåverkan, utveckla och ta fram ett av framtidens drivmedel, baserat på vegetabiliska och animaliska fetter, sänder signaler om att man är beredd att ta ansvar för sina utsläpp och revolutionera dagens fordonstransporter".

OKQ8, Renova, DHL Freight och Volvo Lastvagnar har under ett år genomfört ett omfattande test på hur OKQ8:s Diesel BioMax påverkar lastbilars prestanda och komponenter. Pilotprojektet som har förutsättningar att revolutionera utsläppsnivåerna för dagens fordonstransporter kan reducera dagens CO2-utsläpp med upp till 90 procent. 

Testet har utförts på sex av Volvo Lastvagnars dieselbilar av fyra olika typer, för Renovas del två baklastande sopbilar som transporterar avfall och återvinningsmaterial. OKQ8:s 100 % syntetiska diesel kan reducera dagens CO2-utsläpp med upp till 90 procent och pilotprojektet har förutsättningar att revolutionera utsläppsnivåerna för dagens fordonstransporter.

Den syntetiska dieseln, Diesel BioMax, är HVO - en diesel baserad på hydrerade vegetabiliska oljor - det vill säga en diesel som enbart framställs av förnybara råvaror såsom vegetabiliska och animaliska fetter. Dessutom är bränslet både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart, via ursprung och spårbarhet samt att det kan distribueras via befintliga dieseldepåer. Vid tidigare tester har syntetisk diesel även uppvisat tekniska fördelar som drivmedel, vilket innebär att dieseln har potential att användas som ett förnybart alternativ till befintlig fordonsflotta. Beroende på andelen animaliska eller vegetabiliska fetter reducerar Diesel BioMax CO2-utsläppen med 50 till 90 procent.

Presskontakt:

Renova 
Pressansvarig, Christian Löwhagen Tel: 0705- 84 87 77
E-post: christian.löwhagen@renova.se

OKQ8
Kommunikationschef Carolina Rössner, Tel: 070-268 0095
E-post: press@okq8.se

DHL Freight (Sweden) AB
Kommunikationschef, Stina Petrini, Tel: 08 54 345 669
E-post: stina.petrini@dhl.com

Volvo Lastvagnar

PR & kommunikationsansvarig, Jan Strandhede, Tel: 076-55 337 15
E-post: jan.strandhede@volvo.com

Ämnen

Regioner


Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Kunderna är kommuner som företag i Göteborgsregionen. 2012 behandlades ca 830 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Koncernen, som består av Renova AB och Kungälvs Transporttjänst AB, omsätter ca 1,3 miljard kr, har 930 anställda och ägs av elva kommuner.

 

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg