Gå direkt till innehåll
Sävenäs avfallskraftvärmeverk
Sävenäs avfallskraftvärmeverk

Pressmeddelande -

Renova överger fossil eldningsolja

Varje år återvinner avfallskraftvärmeverket i Sävenäs energin ur cirka 550 000 ton avfall genom att elda upp det. Mängden motsvarar ungefär ett 200 meter högt avfallsberg med en yta lika stor som en fotbollsplan. Energin från förbränningen bidrar till en tredjedel av göteborgarnas fjärrvärme och fem procent av elförsörjningen.

För att snabbt få igång förbränningen i avfallspannorna vid start och efter störningar finns åtta stycken oljebrännare. Nu är de alla ombyggda och anpassade för att drivas med RME (rapsmetylester eller ”biodiesel”) istället för fossil olja. Start- och stödbrännarna förbrukar idag cirka 700 kubikmeter eldningsolja om året, ungefär lika mycket bränsle som 700 personbilar drar under ett år.

Totalt släpper avfallskraftvärmeverket ut runt 200 000 ton fossil koldioxid om året, vilket nu minskar. med cirka 0,6 procent.

– Det här är en stor åtgärd vi gör för att eliminera alla de fossila bränslen och utsläpp vi råder över själva, säger Christer Lundgren, affärsområdeschef för återvinning på Renova AB.

– Hädanefter kommer våra utsläpp av koldioxid från våra kunders avfall, som innehåller mycket plast och fossila material. På Renova jobbar vi på flera plan med att förebygga fossilt avfall – dels i verksamheten med sortering och materialåtervinning, men också genom att vi vill flytta över mer av ansvaret på dem som sätter produkter och förpackningar på marknaden.

Från och med februari 2020 överger alltså Renova fossil eldningsolja. Sedan 2015 drivs hela fordonsflottan med biobränsle.

För att uppdatera brännarna och anpassa dem till drift med förnybart bränsle har Renova tagit hjälp av leverantören PetroBio, vars kärnkompetens är att utveckla och utforma brännare som hjälper industrin att ställa om till förnybara energikällor.

För mer information, kontakta:

Christer Lundgren

Affärsområdeschef Återvinning, Renova AB

0705-60 66 07

christer.lundgren@renova.se

Ämnen

Regioner


Renova är det ledande avfalls-och återvinningsföretaget i Västsverige. Vi ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.

Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta är fossilfri. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden.

Koncernen omsätter ca 1,3 miljarder kr och har 750 medarbetare. 2018 behandlade vi ca 1,3 miljarder ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av återvinningsmaterial och avfall. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen. Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 836 medarbetare. 2023 behandlade vi ca 1,1 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg