Gå direkt till innehåll
På Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs omvandlas brännbart avfall från hushåll och verksamheter till värme och el. Anläggningen står för cirka 35 % av göteborgarnas fjärrvärme och 5 procent av göteborgarnas elbehov.
På Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs omvandlas brännbart avfall från hushåll och verksamheter till värme och el. Anläggningen står för cirka 35 % av göteborgarnas fjärrvärme och 5 procent av göteborgarnas elbehov.

Pressmeddelande -

Åtgärder för minskade koldioxidutsläpp från energiåtervinning av avfall

Sveriges avfallskraftvärmeverk kan halvera koldioxidutsläppen till 2030 och ytterligare minska dem rejält till 2045. Men det krävs stora förändringar och starkare styrmedel. Det visar en rapport från branschorganisationen Avfall Sverige. Renova arbetar på flera sätt för att minska koldioxidutsläppen från avfallskraftvärmeverket i Göteborg.

- Frågan om fossilfri avfallsförbränning blir allt mer aktuell, säger Anders Åström, vd Renova. En del av de åtgärder rapporten föreslår har vi redan genomfört, men mycket arbete återstår både för oss och i samhället.

Sex procent av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från avfallsförbränning med energiåtervinning. Största orsaken till utsläppen är de plaster med fossilt ursprung som finns i avfallet.

I rapporten beskrivs både åtgärder som kräver statlig styrning, åtgärder från aktörer utanför avfallsbranschen och åtgärder som anläggningarna för energiåtervinning kan vidta.
Bland de förstnämnda finns klimatavgifter på plastprodukter, klimatsmartare förpackningsdesign, ökad fastighetsnära återvinning och krav mer biobaserad plast och återvunnen plast i plastprodukter.

Exempel på vad avfallskraftvärmeverkens ägare kan göra är att differentiera avgifter, utöka central sortering avfall, samt fånga in av koldioxid ur rökgaserna, så kallad CCS, Carbon Capture and Storage.

Renova har sedan 2015 en fossilfri tung fordonsflotta. Arbetet med att minska och förebygga koldioxidutsläpp från avfallskraftvärmeverket har pågått i flera år.

- Bland annat har vi bytt till förnybart stödbränsle i pannorna på avfallskraftvärmeverket och infört högre avgifter för verksamhetsavfall med stort plastinnehåll säger Christer Lundgren, chef för affärsområde Återvinning.

- Vi ställer även krav på att de företag dit vi levererar utsorterad plast, att de materialåtervinner den på ett bra sätt.

Högt på agendan står nu att ge Renovas kunder möjlighet att sortera ut fler plasttyper, liksom att ytterligare öka utsorteringen av plast på egna anläggningar.

Renova har även en långsiktig ambition att införa koldioxidinfångning, CCS, vid avfallskraftvärmeverket.

- Vi utreder hur en sådan anläggning skulle kunna se ut. Vi deltar även i samarbeten för att öka vår kunskap, till exempel förstudien i projekt CinfraCap. Där undersöktes möjligheten till gemensam infrastruktur för transport och mellanlagring av infångad koldioxid, säger Christer Lundgren.

Kortversion av rapporten ”Hur når Sverige fossilfri energiåtervinning från avfallsförbränning” Här är vägen mot fossilfri energiåtervinning (avfallsverige.se)

Vid frågor kontakta:
Christer Lundgren, affärsområdeschef Återvinning
031-61 80 01

Ämnen

Kategorier

Regioner


Renova är det ledande avfalls-och återvinningsföretaget i Västsverige. Vi ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.

Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta är fossilfri. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg