Gå direkt till innehåll
Den nya lakvattenreningen på Tagene togs i bruk våren 2020. Foto Lars Ardarve
Den nya lakvattenreningen på Tagene togs i bruk våren 2020. Foto Lars Ardarve

Pressmeddelande -

Renova prisas för miljöriktig vattenrening

Miljöföretaget Renova, Gryaab och Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten har tilldelats certifieringssystemet Revaqs första Uppströmspris. Priset får man för arbetet med rening av lakvatten från deponierna i Tagene och Brudaremossen. Lakvatten är regnvatten som runnit genom avfall och som ofta innehåller miljöfarliga ämnen.

-Jätteroligt, säger Nanna Bergendahl, chef för Miljö och utredning på Renova Miljö. Det här är ett erkännande av vårt långvariga arbete för att få till en bra lakvattenrening på Tagene.

Begreppet ”uppströms” syftar på insatser för att få bort farliga ämnen ur lakvatten innan det når det kommunala reningsverket. I Tagenes fall leddes lakvattnet från deponin fram till för några år sedan direkt till reningsverket, Ryaverket, och renades ihop med övrigt avloppsvatten. Men för att slammet från reningsverket i fortsättningen skulle kunna användas som näring på jordbruksmark krävdes insatser uppströms.

En gemensam hållbarhetsanalys visade att ett lokalt reningsverk för lakvattnet på Tagene för metaller och organiska miljögifter var den samhällsekonomiskt bästa lösningen. Efter rening där, kunde vattnet sedan ledas vidare till Ryaverket. Renovas reningsverk på Tagene stod klart våren 2020.

-Reningen fungerar väldigt bra hittills, säger Nanna. Framför allt får vi bort många giftiga organiska föroreningar, till exempel PFOS.

Samtidigt med lakvattenreningen på Tagene byggde Kretslopp och vatten en lakvattenrening på den gamla nedlagda deponin i Brudaremossen.

Nu har det gemensamma arbetet alltså prisats: Motiveringen för 2021 års Revaq-pris lyder:

För en ambitiös och ur förtroendesynpunkt avgörande uppströmsinsats.

Uppströmsinsatsen har pågått sedan år 2015 och krävt ett omfattande, systematiskt och strukturerat arbetssätt. Uppströmsinsatsen har krävt ett stort mått av samarbete och samsyn gällande de inblandade verksamheternas betydelse för ett hållbart kretslopp. Uppströmsinsatsen har inneburit stora investeringar i en reningsanläggning och även drivit fram tekniska lösningar i framkant för nutida och framtida reduktion av svårnedbrytbara organiska föreningar.

För mer information, kontakta:
Nanna Bergendahl, chef Miljö och utredning, Renova Miljö.
Tel. 031-618328.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Renova är det ledande avfalls-och återvinningsföretaget i Västsverige. Vi ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.

Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta är fossilfri. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg