Gå direkt till innehåll
Den eldrivna sopbilen överlämnades idag till Renovas miljöarbetare som ska köra den.
Den eldrivna sopbilen överlämnades idag till Renovas miljöarbetare som ska köra den.

Pressmeddelande -

Snart rullar eldriven sopbil på Göteborgs gator

Tystare och inga avgaser – det är några av fördelarna med den nyutvecklade elsopbilen som idag lämnas över till Renova. Bilen är ett resultat av ett samarbete mellan Renova, Kretslopp och Vatten inom Göteborgs Stad och Volvo Lastvagnar. 

Bilen kommer tas i drift i centrala Göteborg inom kort. För göteborgarna innebär eldriften bättre luftkvalitet: Sopbilen släpper varken ut partiklar eller avgaser. Eldriften är också tyst vilket förbättrar livskvaliteten för de som bor i området, och bättre arbetsmiljön för dom som kör bilen.

För Göteborgs Stad och Renovas del handlar utvecklingen av elektrifierade fordon om att ligga i framkant när det gäller säkerhet, miljö och teknisk utveckling.

  • - Sedan 2015 körs alla våra 240 tunga fordon på fossilfritt bränsle. Med en helt eldriven sopbil tar vi och våra kunder ännu ett kliv för en hållbar återvinning och avfallshantering. Den eldrivna sopbilen ger stora miljömässiga fördelar för stadsmiljön, vår personal och alla som bor och verkar i staden, säger Anders Åström, vd på Renova.
  • Eldriften gör det möjligt att planera för bebyggelse och infrastruktur på ett friare sätt än idag. Samtidigt kan transporterna effektiviseras.
  • För ytterligare information, kontakta Hans Zackrisson chef fordonsutveckling, mobil: 031-618677, e-post hans.zackrisson@renova.se

Ämnen

Regioner


Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 

2018 behandlades ca 1 100 000 ton avfall. Ca 99 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter ca 1,3 miljard kr, har 750 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Presskontakt

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. 3
Koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kr och har 773 medarbetare. 2021 behandlade vi ca 1,3 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg