Gå direkt till innehåll
Bilen används för att hämta återvinningsmaterial hos företag och verksamheter i centrala Göteborg.
Bilen används för att hämta återvinningsmaterial hos företag och verksamheter i centrala Göteborg.

Pressmeddelande -

Sveriges första vätgasdrivna sopbil rullar nu i Göteborg

Den är helt tyst, och den släpper bara ut vatten! Nu kör den första vätgasdrivna sopbilen på Göteborgs gator. Både framdrivning, lastning och komprimering av soporna sker med el som produceras i bränsleceller. Den värme som bildas används till att värma hytten. 

Bilen kommer att hämta återvinningsmaterial från företag och verksamheter i Göteborg. För göteborgarna innebär vätgasbilen bättre luftkvalitet eftersom sopbilen endast släpper ut rent vatten. Eldriften är också tyst vilket ökar livskvaliteten för dem som bor i området och ger en bättre arbetsmiljö för dem som kör bilen. 

Renova, Powercell Sweden AB, Scania och JOAB har gemensamt arbetat med att utveckla bilen sedan hösten 2019. 
 - Arbetet har fördröjts en del under 2020 på grund av Covid-19-situtationen. Därför är vi väldigt glada att vi nu kan ta bilen i drift, säger Hans Zackrisson. 

- För Renovas del handlar utveckling av elektrifierade fordon att ligga i framkant när det gäller säkerhet, miljö och teknisk utveckling. Sedan 2015 körs alla våra 250 tunga fordon på fossilfritt bränsle och 2019 började en helt eldriven sopbil köra i centrala Göteborg, säger Anders Åström vd på Renova. 
-Med vätgasbilen tar vi och våra kunder ytterligare ett steg för en hållbar återvinnings- och avfallshantering. Vätgasbilen ger stora miljömässiga fördelar för alla som bor och verkar i staden, för stadsmiljön och för vår personal, fortsätter Anders, vd Renova.

Bilen får alla de fördelar som följer på elektrifiering samtidigt som de behåller några av de fördelar som finns med fossildrift, t ex räckvidd, drifttid och lastkapacitet.
-Vätgasbilen behöver, till skillnad från andra tunga fordon med eldrift, mycket mindre batterikapacitet. Det gör att den har alla elbilens fördelar samtidigt som den har samma lastkapacitet som en konventionell dieselbil, säger Hans Zackrisson, chef för fordonsutveckling på Renova.

Scania, som har en mångfacetterad syn på hållbara transporter, lyfter fram partnerskapet som en viktig framgångsfaktor vid framtagandet av Sveriges första vätgaslastbil. 
– Jag är stolt över att vi nu har tagit fram bränslecellsdrivna fordon för tung trafik i Sverige. Det visar ännu en gång hur viktigt arbetet med hållbarhet är, men också betydelsen av att jobba i grupp, att vi gör det tillsammans med partners. Nu ska det bli intressant att över tid följa fordonet i skarp drift i Göteborg med omnejd, säger Joar Turesson, Product marketing manager på Scania Sverige.

- Med hjälp av bränsleceller och vätgas kan vi elektrifiera tunga transportfordon utan att förlora lastkapacitet eller räckvidd och med en tankningstid som inte skiljer sig nämnvärt från dieseldrivna fordon, säger Andreas Bodén, försäljningschef på PowerCell Sweden AB. 

Till stöd för utvecklingen av den elektrifierade lastbilen har de fyra företagen gemensamt beviljats bidrag från Energimyndigheten. Även Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, medverkar i projektet med insamling av data samt att processa och analysera den för jämförelse med andra alternativa drivlinor och fordonsbränslen. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Hans Zackrisson, Utvecklingschef fordon, Renova
0705-678677
hans.zackrisson@renova.se 

Andreas Bodén, Försäljningschef, PowerCell Sweden AB (publ)
+46 (0) 31 720 36 20
andreas.boden@powercell.se 

Hans Strömberg, PR och Press, Scania Sverige
0700-883552
hans.stromberg@scania.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Renova är det ledande avfalls-och återvinningsföretaget i Västsverige. Vi ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.

Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta är fossilfri. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Kontakter

Marie-Louice Flach

Marie-Louice Flach

Presskontakt pressansvarig/kommunikatör 0706310009

Relaterat innehåll

Västsveriges ledande miljöföretag inom återvinning och avfall!

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller återvinning och avfall. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Vi arbetar med rådgivning och utbildning, insamling, transport och miljöriktig behandling av avfall och återvinningsmaterial. Vi utför också servicetjänster för fastighetsägare och byggbranschen.
Renova deltar i utvecklingen av framtidens miljösmarta fordon. Vår tunga fordonsflotta drivs med förnybara drivmedel. Vi arbetar ständigt för att vår verksamhet, genom hela kedjan från avfall till nya råvaror och energi, ska vara hållbar.

Koncernen består av två bolag: Renova AB som utför kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kr och har 818 medarbetare. 2022 behandlade vi ca 1,2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial. Våra ägarkommuner är: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Renova
Gullbergs Strandg. 20-22, Box 156
401 22 Göteborg