Pressmeddelande -

RFSL kan inte acceptera KD:s hantering av hbt-frågor

Kongressuttalande från RFSL: Kristdemokraterna är regeringens minsta parti. De är också det parti i regering och riksdag som är minst hbt-vänliga i sin politik. Ett av de tydligaste exemplen är debatten som fördes om könsneutral äktenskapslagstiftning. I den debatten var Kristdemokraterna det enda partiet som motsatte sig sådan lagstiftningsändring.

Vad som nu är problematiskt är Kristdemokraternas hantering av hbt-frågor. KD har ministrar som ansvarar för frågor som är viktiga för hbt-gruppen. Ansvaret för hiv-prevention, föräldraskap i relationer mellan kvinnor, hbt-ungdomars hälsa och lagen om fastställelse av könstillhörighet ligger alla hos KD-ministrar.

Lagen om fastställelse av könstillhörighet är utrett, men av ansvarig minister Göran Hägglund har tillåtits lägga den i malpåse under hela mandatperioden.

RFSL riktar skarp kritik mot Kristdemokraternas ministrar som inte hanterat sitt ansvar på ett godtagbart sätt. Vi kan inte acceptera att ett parti som i bästa fall gör hbt-frågor till ickefrågor och i värsta fall direkt motarbetar hbt-gruppens frågor kan tillåtas ha dessa ministerposter. Det är tydligt att KD inte tar sitt ansvar i hbt-frågor på ett respektfullt och kompetent sätt. RFSL menar att KD därför inte bör ha dessa ansvarsområden.


För frågor och vidare information kontakta:
RFSL:s pressekreterare Malinda Flodman, 0736 – 60 32 64, alt malinda.flodman@rfsl.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • göran hägglund
  • hbt
  • hälsa och hiv
  • certifiering och utbildning

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Relaterat innehåll