Pressmeddelande -

Skarp kritik mot Migrationsverkets hantering av asylsökande hbt-personer

Rättssäkerheten är uppseendeväckande låg för hbt-personer som söker asyl i Sverige efter att ha flytt från förföljelse, misshandel, hedersvåld eller hot om straff på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RFSL instämmer i den kritik som de externa konsulterna riktar mot Migrationsverket i de rapporter som släppts av myndigheten idag.

— Rapporterna visar på det som vi länge vetat. Asylsökande hbt-personers möjlighet att få skydd i Sverige är i mycket stor utsträckning beroende av vilken handläggare de råkar tilldelas på Migrationsverket, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Idag släpper Migrationsverket två rapporter om myndighetens hantering av asylsökande hbt-personer. Rapporterna är skrivna av externa konsulter och båda riktar skarp kritik mot de normer, fördomar och missuppfattningar som finns i organisationen.

— Det är mycket glädjande att Migrationsverket nu granskar sitt arbete ur ett hbt-perspektiv, med den verkliga utmaningen ligger förstås i tillämpningen av kunskapen. Hbt-kompetensen måste i väsentligt högre utsträckning genomsyra hela organisationen om lagens syften ska kunna uppnås, säger Ulrika Westerlund.

RFSL hjälper varje år ca 50 asylsökande hbt-personer i deras kontakter med Migrationsverket. I höstas släppte RFSL också rapporten ”De homosexuellas situation är idag mycket lite känd” som granskar UD:s landrapporter som ofta används av Migrationsverket som underlag vid asylbedömningar.

RFSL utbildar även tolkar i hbt-frågor och hur man som tolk kan arbeta för att vara medveten om hur heteronormen kan påverka innebörden av ord och begrepp i olika sammanhang och vilken betydelse det kan få för hbt-personer, exempelvis när de söker asyl i Sverige.


För frågor och vidare information kontakta:
RFSL:s pressekreterare Malinda Flodman, 0736 – 60 32 64, alt malinda.flodman@rfsl.se

Ämnen

  • Rättsfrågor

Kategorier

  • rättsäkerhet
  • hbt
  • homofobi
  • transfobi
  • ulrika westerlund
  • migrationsverket
  • certifiering och utbildning
  • hälsa och hiv

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Relaterat innehåll