Pressmeddelande -

Stoppa morden på transpersoner i Turkiet

RFSL har i helgen kongress i Skellefteå. Vi uppmanar Sveriges riksdag och regering samt EU att aktivt verka för att uppmärksamma transpersoners livssituation i Turkiet och verka för att de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut.

I slutet av april sköts en transperson till döds i Turkiet. Det här mordet är det senaste i en våg av mord på transpersoner. Sedan februari 2008 har minst nio transpersoner mördats.  Mord som ofta karaktäriseras av hat och starkt övervåld.

Situationen för transpersoner är på många håll i världen svår. I flera länder förvägras transpersoner ett juridiskt erkännande av det egenupplevda könet. Möjligheterna till adekvat frivillig medicinsk vård är ofta starkt begränsad eller otillgänglig.

I Turkiet finns exempelvis ingen lagstiftning som skyddar transpersoner från att utestängas från arbetsmarknaden. För många transkvinnor är därför den enda möjligheten till försörjning att sälja sex. De saknar i praktiken rättigheter och lever med ständiga hot från hallickar och kunder. Detta förvärras ytterligare av att trakasserier från polis är vanligt.

Den turkiska staten har ett ansvar att skydda hela befolkningen. Den nuvarande diskrimineringslagstiftningen täcker inte sexuell läggning och könsidentitet vilket är en tydlig brist. Inte heller är våld med hatmotiv mot hbt-personer en grund eller brottsrubricering som erkänns av myndigheterna.  

Situationen i Turkiet är inte unik. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, uppmanade 2009 alla Europarådets medlemsstater att lagstifta skydd för transpersoner. Lagstiftning i sig är ofta inte tillräckligt för att ge invånare ett fullgott skydd. Det krävs också ett successivt arbete med attitydförändring. Detta arbete drivs på många håll i motvind, främst av frivilliga intresseorganisationer.

RFSL bedriver sedan flera år tillbaka ett samarbete med hbt-rättsorganisationen KAOS GL som syftar till att stärka deras arbete för mänskliga rättigheter i Turkiet. Ett starkt civilsamhälle ska stödjas av staten och inte motarbetas. I Turkiet har myndigheterna vid ett flertal tillfällen försökt motarbeta landets hbt-organisationer. Sist ut i raden är The Black Pink Triangle Association, en hbt-organisation som är baserad i Izmir. Organisationen hotas av nedstängning efter att guvernören i staden tidigare i år anmält organisationen med motiveringen att dess målsättning bryter mot turkisk moral och familjevärderingar. Detta är något RFSL aldrig kan acceptera.


För frågor och vidare information kontakta:
RFSL:s pressekreterare Malinda Flodman, 0736 – 60 32 64, alt malinda.flodman@rfsl.se

Ämnen

 • Internationellt

Kategorier

 • hbt
 • homofobi
 • kongress
 • skellefteå
 • transfobi
 • transpersoner
 • thomas hammarberg
 • hälsa och hiv
 • internationellt
 • certifiering och utbildning

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Kontakter

Magnus Kolsjö

Presskontakt Tillförordnad förbundsordförande 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Mathilda Piehl

Presskontakt Senior kommunikationsstrateg 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Relaterat innehåll