Skip to main content

Kulturvärden försvinner i den kommunala byggprocessen

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2018 12:13 CET

I kommunala byggprocesser runt om i landet är det sällan kulturvärden beaktas. Bilden är från bygget av Galleria Boulevard i Kristianstad och har inte med artikeln att göra, annat än att illustrera byggprocessen. Foto: Kristianstads kommun CCBY-NC

I en debattartikel i Dagens Samhälle, idag torsdag 22 november, beskriver överantikvarie Knut Weibull hur det är illa ställt med skyddet av bebyggelsens kulturvärden. baserat på en undersökning av Riksantikvarieämbetet där 110 byggärenden runt om i landet granskats. I de flesta fall tas ingen hänsyn alls till kulturvärdena i den kommunala byggprocessen. Saxat ur artikeln:

"De 110 fall som vi har undersökt rör byggnader med kända kulturvärden eller byggnader som ligger i områden där särskild hänsyn krävs. Trots detta uppmärksammas kulturvärdena inte alls i en majoritet av fallen. Där de nämns följs kulturvärdena sällan upp eller kontrolleras och det saknas ofta sakkunnig kompetens i processen. Endast i fyra av fallen fanns uppföljning av kulturvärden med i kontrollplanen. Därmed kan kommunerna inte heller kontrollera i efterhand om kulturvärden faktiskt har gått förlorade."

"Riksantikvarieämbetet lämnar i rapporten förslag på åtgärder. De kommer att vara ett underlag i ett uppdrag från regeringen som Riksantikvarieämbetet genomför tillsammans med Boverket, Statens centrum för arkitektur och design samt Statens konstråd. Men kommunerna behöver inte vänta på att det uppdraget ska bli klart. De kan redan nu göra något åt att kulturvärden försvinner i den kommunala byggprocessen.", skriver Knut Weibull.

Ladda hem rapporten här

Kontakt: Jonas Widhe, Kulturmiljöavdelningen, 08-5191 85 87, jonas.widhe@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.