Pressmeddelande -

Dags att anmäla sin trädgård till Tusen Trädgårdar

Hela trädgårdssverige är inbjudna. Alla kan vara med - såväl privata som offentliga trädgårdar, trädgårdsföreningar och alla odlingsintresserade. Söndagen den 1 juli kl.10-17 är det dags att öppna upp sin trädgård under Tusen Trädgårdar. Anmälan är nu öppen för alla som är intresserade av att vara en del av ett unikt trädgårdsarrangemang.

Tusen Trädgårdar är ett samarrangemang mellan Riksförbundet Svensk Trädgård, Studiefrämjandet och Gunnel Carlsons Trädgårdsriket. Arrangemanget har hållits vartannat år sedan starten 2010 och engagerar hundratals trädgårdsägare och närmare 100 000 besökande trädgårdsentusiaster över hela landet. På Trädgårdsrikets hemsida anmäler man sin trädgård och hittar alla trädgårdar inför besöket. 

2018 års upplaga av Tusen Trädgårdar förväntas åter bli en inspirerande trädgårdssuccé. En dag med trädgårdsglädje och odling i fokus. Härliga trädgårdsmöten där inspiration, kunskap och trädgårdssamtal kan delas av många. Nybörjare och entusiaster möts och inspirerar varandra i en mångfald av trädgårdar i hela landet under en dag.

Alla som är med håller sin trädgård öppen söndagen den 1 juli 2018 kl.10-17.
Anmälan görs på www.tradgardsriket.se senast den 1 juni. Det är gratis att delta.
Även om man varit med tidigare måste trädgården uppdateras på hemsidan. Mer information om årets arrangemang, handfasta tips, rådgivning och material till Tusen Trädgårdar finns på www.tradgard.org/tusen och www.studieframjandet.se/tusen.

Följ Tusen Trädgårdar på sociala medier
Facebookgrupp Tusen Trädgårdar
Instagram @tusentradgardar
Dela egna bilder på sociala medier #tusenträdgårdar


Kontakt:
Anna-Karin Fallheden, Riksförbundet Svensk Trädgård, 0703-66 23 45, anna-karin.fallheden@tradgard.org. www.tradgard.org/tusen
Lisa Malmgren Studiefrämjandet, 0765-40 55 68, lisa.malmgren@studieframjandet.se. www.studieframjandet.se/tusen
Gunnel Carlson, Trädgårdsriket 0703-46 95 47, gunnelcarlson56@gmail.com. www.tradgardsriket.se

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. 

Kontakter

Anna-Karin Fallheden

Presskontakt Kommunikatör marknadsföring, presskontakt, hemsida och sociala medier 08-792 23 45

Relaterat innehåll