Pressmeddelande -

Något att se fram emot! - Tusen Trädgårdar 2016 blir söndagen den 3 juli

Trädgårdsprofilen Gunnel Carlson har just släppt datumet för Tusen Trädgårdar 2016 på bokförlaget Arenas bokkväll i Lund. Det blir söndagen den 3 juli 2016. Tusen trädgårdar som vartannat år engagerar trädgårdsentusiaster i hela landet, arrangeras av Gunnel Carlsons Trädgårdsriket, Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet.

Nöjda trädgårdsägare och besökare i år
– Vi har just sammanställt resultatet av en enkät till alla som visade sin trädgård i årets Tusen Trädgårdar, berättar Annika Stigmark på Studiefrämjandet. 704 trädgårdar hade öppet för besökare och glädjande nog var nära hälften av trädgårdarna med för första gången. 180 trädgårdsägare hade varit med både 2010 och 2012. Hela 79 % kan tänka sig att vara med igen 2016, så det bådar gott för framtiden!

Alla som vill visa sin trädgård, privatpersoner, koloniområden eller offentliga trädgårdar och parker kan vara med. Men de flesta trädgårdarna är privata, enligt Gunnel Carlson som året om reser runt i landet och pratar trädgård. Hon rekommenderar alla att vara med:

– Det kan vara ett stort steg att öppna sin grind och visa sin trädgård den allra första gången. Men den som en gång har varit med om Tusen Trädgårdar är gärna med igen. Anledningen är förstås att man får så himla mycket tillbaka när man visar sin egen trädgård. Massor av nya idéer, glada tillrop och inte minst nya vänner för livet! Att visa sin trädgård för andra ger också ofta ny kunskap, man kanske äntligen får veta namnet på den där växten vars etikett blåst bort!

Sammanställningen visade att trädgårdsägarna är mycket positiva till Tusen Trädgårdar: 88 % var nöjda eller mycket nöjda med dagen och 74 % tyckte att det kom lagom mycket folk.

– Vi har också funderat en del på tidpunkten för Tusen Trädgårdar, tidig sommar eller sensommar, säger Inger Ekrem, förbundsdirektör, Riksförbundet Svensk Trädgård. De två första gångerna hölls Tusen Trädgårdar i augusti och då visades många trädgårdar i full blom. För 2016 har vi återigen valt tidig sommar därför att undersökningen visade att närmare 89 % tyckte att den tidpunkten var bra.

– Av dem som visade sina trädgårdar i år var över hälften medlemmar i Riksförbundet Svensk Trädgårds lokala trädgårdsföreningar. Det är roligt och vi vill redan nu inspirera ännu fler att öppna sin trädgård den 3 juli 2016! Lägg det datumet på minnet!

För mer information ta gärna kontakt med:
Gunnel Carlson, 0703 46 95 47, gunnelcarlson@swipnet.se, www.tradgardsriket.se
Inger Ekrem, Riksförbundet Svensk Trädgård, 0705-33 33 57, inger.ekrem@tradgard.org
Annika Stigmark, Studiefrämjandet riksförbundet, 08-545 707 20, annika.stigmark@studieframjandet.se


En punktlista med statistik från enkäten som gick ut till de 704 trädgårdsägarna som var med på Tusen Trädgårdar 2014.

Den 29 juni 2014 hölls Tusen Trädgårdar för tredje gången.

Trädgårdsägarna är mycket positiva till Tusen Trädgårdar:

704 trädgårdar höll öppet för besökare, varav flera koloniområden

45 % deltog för första gången 2014

180 trädgårdsägare var med för tredje gången

88 % var nöjda eller mycket nöjda med dagen

74 % tyckte att det kom lagom mycket folk

närmare 89 % tyckte att det var rätt tid på säsongen

hela 79 % kan tänka sig att vara med igen 2016


(Uppgifter från Studiefrämjandets enkät till trädgårdsägarna med 87 % svarsfrekvens)

Ämnen

  • Hobby

Kategorier

  • riksförbundet svensk trädgård
  • tusen trädgårdar

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. 

Kontakter

Inger Ekrem

Presskontakt Förbundsdirektör 08-792 23 40

Relaterat innehåll