Pressmeddelande -

Effektivare fjärrvärme med visualisering

Är det möjligt att ge boende i Norra Djurgårdsstaden ökad kontroll över den egna fjärrvärmeanvändningen? Projektet ”Medveten Energianvändning” har precis startats och ska med Norra Djurgårdsstaden som testarena undersöka denna samt många andra frågor. Syftet är att minska klimatpåverkan i den nya miljöstadsdelen.

Projektet handlar om energieffektivisering av fjärrvärme, vilket utgör en mycket stor del av Sveriges totala energianvändning i hemmen. Interactive Institute ska tillsammans med nio samarbetspartners undersöka om beteendet hos de boende påverkas av att de tydligare kan se den egna användningen av fjärrvärme, och om klimatpåverkan minskar om de själva kan styra balansen mellan klimatavtryck, komfort och kostnad.

På Interactive Institute kommer man att fokusera på hur interaktionen med användaren ska se ut för att kunna skapa motivation och engagemang att agera för ett mer effektivt energianvändande.

– Idag är vi många som gärna skulle vilja göra något för att minska vår egen miljöpåverkan, exempelvis genom att använda mindre varmvatten eller vara ekonomiska med uppvärmningen av våra hem. Men har vi verkligen den möjligheten i en bostadsrätt och vet vi vilken tid på dygnet som våra åtgärder gör mest nytta? Vi vill ge slutanvändaren en möjlighet att påverka; dels genom nya verktyg, men framför allt genom att förse användaren med information som motiverar och triggar till att agera på ett hållbart och energieffektivt sätt, säger Therese Balksjö, projektledare på Interactive Institute.

I projektet Medveten Energianvändning ingår Interactive Institute, Fortum, ABB, KTH, Ericsson, HSB, Byggvesta, NCC, JM och Stockholms stad.

– Att samarbeta med så många partners, alla med olika kompetens och infallsvinklar, är intressant men det är också en förutsättning för att lyckas ta fram en hållbar helhetslösning för Norra Djurgårdsstaden, säger Lina Enskog Broman, huvudprojektledare på Fortum. – Vi inleder nu en förstudie med finansieringsbidrag från Energimyndigheten och denna beräknas vara klar under hösten 2012.

Kontakt:
Therese Balksjö, projektledare, Interactive Institute
therese.balksjo@tii.se, 0761-971000

Projektets webbplats: http://www.tii.se/projects/energyawareness

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • energi
  • energiförbrukning
  • fjärrvärme
  • norra djurgårdsstaden
  • hållbar design

Interactive Institute är ett experimentellt IT & designforskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet utvecklar nya forskningsfält, koncept, produkter och tjänster, och är strategisk rådgivare till företag och organisationer. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. Interactive Institute har ca 55 anställda och ingår i koncernen Swedish ICT. http://www.tii.se

Kontakter

Alice Brax

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 88

Magnus Rysjö

Presskontakt Presskontakt 010-516 69 46

Joakim Jakobsson

Presskontakt Presschef 072-452 66 32

Relaterat innehåll