Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 64 träffar

Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattning av personaloptioner i vissa fall

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2020 15:30 CET

SVCA:s remissyttrande över promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattning av personaloptioner i vissa fall.

Ny lag om källskatt på utdelning (DS 2020:10)

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2020 20:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över Ny lag om källskatt på utdelning (DS 2020:10)

Promemorian Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 08:30 CEST

SVCA:s remissyttrande över promemorian Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

Promemorian Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet; kompletterande remiss

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2020 19:30 CET

SVCA:s remissyttrande över Promemorian Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet; kompletterande remiss