Gå direkt till innehåll
XXL's nya butikslokal i hangar 3/gallerian
XXL's nya butikslokal i hangar 3/gallerian

Nyhet -

RO-Gruppen utför omfattande ombyggnation av kulturhistoriska Bromma Blocks

RO-Gruppen har under de senaste åren utfört större ombyggnadsprojekt på Bromma Blocks på uppdrag av CBRE Global Investment Partners, i nära samarbete med Pilotage och Newsec Property Asset Management.
Nu har RO-Gruppen fått förnyat förtroende och ska utföra en varsam ombyggnation av hangar 1 till livsmedelsbutik.

OM BROMMA BLOCKS OCH KULTURMINNESMÄRKNINGEN
Shoppingdestinationen Bromma Blocks består bland annat av ett antal före detta flyghangarer som konverterats till handel. Flera av byggnaderna har en intressant historia då de är kulturminnesklassade. Hangar 1 och hangar 2 är blåklassade, vilket innebär den högsta klassen och omfattar bebyggelse som bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden. Det innebär i sin tur att det är mycket komplext att hantera vid byggåtgärd. Hangar 3, som gallerian ligger i, är grönklassad, vilket är nivån strax under.

XXL BYTER LOKAL. LIVSMEDELSBUTIK TAR ÖVER
Den livsmedelsbutik som nu ska byggas flyttar in i hangar 1 där butikskedjan XXL tidigare huserade, som i sin tur nu flyttat till gallerian.
RO-Gruppen gjorde en första förstudie avseende konsekvenser av att flytta XXL från hangar 1 till gallerian under sommaren 2021, projekterade därefter under hösten och byggstart skedde vid årsskiftet 2021/2022. En komplex ombyggnation som inkluderade en ny entré för XXL med tillhörande rulltrappor och hiss. Även en del specialfunktioner för hyresgästens verksamhet har utförts i projektet. Detta samtidigt som man byggt med stor hänsyn till de olika kulturminnesklassificeringarna samt gallerians personal och besökare. Butiken öppnade för kunder i januari.

XXL’s etablering i gallerian innebär att deras tidigare lokal i hangar 1 nu kan byggas om till livsmedelsbutik och RO-Gruppen har på uppdrag av CBRE utrett konsekvenserna av att konvertera hangar 1 till livsmedel.

– Projekten i Bromma ställer höga krav på oss som totalentreprenör vad gäller planering, kostnadskontroll och kommunikation med många intressenter. De tekniska utmaningarna är också stundtals utmanade, vilket sammantaget gör projekten komplexa. Vi är tacksamma för det förtroende som vi fått och det är verkligen glädjande att vi får fortsatt förtroende med konverteringen av hangar 1. Vi uppskattar det givande samarbete som vi har med beställare, projekt och centrumledning., säger Olle Forsberg, affärsområdeschef på RO-Gruppen Stockholm.

  FLERA OMBYGGNATIONER UTFÖRDA AV RO-GRUPPEN
  RO-Gruppen har utfört flera butiksombyggnationer på Bromma Blocks, för lokaler som idag huserar Clear Channel, Dressman, Neko, Partyland, Panduro, Scorett, Synoptik, XXL och Åhléns. I samtliga projekt har vi arbetat med transparens, kostnadsstyrning och optimalisering i nära samarbetet med fastighetsägaren, projektledning och centrumledning.
  Ombyggnationerna i gallerian drivs av att skapa bättre kommersiella förutsättningar för hyresgästerna. All ombyggnation har skett med galleria i drift, vilket ställt mycket höga krav på planering, kommunikation, ordning och kontroll för att inte störa hyresgäster och gallerians besökare.

  Totalt uppgår genomförda och nu kontrakterade projekt till en volym om ca. 100 mkr och färdigställande av hangar 1 sker under hösten 2023.


  För mer information, kontakta:
  RO-Gruppen Stockholm
  Olle Forsberg, affärsområdeschef
  olle.forsberg@ro-gruppen.se
  Tel: 0733 - 64 77 77

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Regioner

  Kontakter

  Pär Jorstadius

  Pär Jorstadius

  Koncernchef / Ägare 0702 - 09 66 30

  Relaterat innehåll

  Framtiden är under uppbyggnad. Vi antar utmaningen.

  RO-Gruppen är en byggkoncern med kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping, Örebro, Helsingborg, Borås och Alingsås. I över 40 år har vi byggt kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder.
  Med våra 220 medarbetare omsätter vi cirka 2 miljarder kronor och levererar projekt över hela Sverige.

  RO-Gruppen AB

  Viaredsvägen 31
  504 64 Borås
  Sverige