Gå direkt till innehåll
RO-Gruppens Arbetsmiljövecka 2022:  fokus på att vara förberedd

Nyhet -

RO-Gruppens Arbetsmiljövecka 2022: fokus på att vara förberedd

Att skapa Sveriges bästa vardag för våra medarbetare är tillsammans med vår nollvision gällande betydande olyckor två av våra viktigaste verksamhetsmål. Därför har vi nyligen genomfört vår årliga Arbetsmiljövecka för koncernens alla medarbetare, och på vissa platser även våra duktiga underentreprenörer.

Varje år arbetar vi med olika områden och i år var fokuset riktat mot det förebyggande arbetet; ”hur kan vi motverka att olyckor inträffar?”. Också fokus på aktiviteter som gör oss mer förberedda om det ändå skulle ske. Ämnen som återkommer dagligen i vårt arbete men som vi nu tagit oss an gemensamt.

Runt om i koncernen genomfördes under veckan ett antal olika aktiviteter, både fysiskt och digitalt. Bland annat genomgångar i nödlägeshantering och brand på projekt. Även professionellt ledda kurser i Hjärt- och lungräddning (HLR). Vi riktade även ljuset mot mindre synliga men växande risker och genomförde kursen ”Första hjälpen i psykisk ohälsa”, med syftet att öka medvetenhet och tidigt kunna motverka psykisk ohälsa.

Den årliga Arbetsmiljöveckan är ett viktigt inslag i vårt arbete med att skapa en säker vardag för våra medarbetare. Men vi vill göra ännu mer, därför ökar vi fokuset ytterligare och kommer framöver ha fler tillfällen med gemensamma genomgångar och utbildningar spridda över året på olika ”fokusdagar”. Det är medarbetarna som kommer välja vilka områden och ämnen vi ska lyfta fram – de har ju facit på hur vår arbetsmiljö är.

För mer information, kontakta:

RO-Gruppen
Johan Alte, Chef Hållbarhet & Arbetsmiljö
johan.alte@ro-gruppen.se

Tel: 0766 – 43 71 23

Ämnen

Regioner

Kontakter

Andreas Jaldevik

Andreas Jaldevik

Presskontakt Vice koncernchef / Ägare 0709 - 99 83 10

Framtiden är under uppbyggnad. Vi antar utmaningen.

Med över 200 medarbetare och mer än 40 år i branschen är vi idag ett av Sveriges attraktivaste och kunddrivna byggföretag inom kontor, bostäder, logistik- och samhällsfastigheter samt handel och livsmedel. Med huvudkontor i Borås och kontor i Alingsås, Göteborg, Helsingborg och Stockholm tar vi oss an byggprojekt i hela Sverige. Koncernen omsätter över 1,5 miljarder och har genom åren tilldelats flertalet priser för sitt sätt att arbeta med medarbetare och som byggbolag.

RO-Gruppen AB
Viaredsvägen 31
504 64 Borås
Sverige