Gå direkt till innehåll
RO-GRUPPEN PRESENTERAR ÅRETS HÅLLBARHETSREDOVISNING

Pressmeddelande -

RO-GRUPPEN PRESENTERAR ÅRETS HÅLLBARHETSREDOVISNING

Vår vision ”vi bygger en bättre värld” ligger till grund för hela vårt hållbarhetsarbete, och för att kunna driva ett framgångsrikt företag måste det arbetet ses ur många aspekter.
Klimat och miljö är grundpelare när man pratar om hållbarhet, men det omfattar också ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet – ett långsiktigt samhällsansvar. Vi ser en koppling mellan affärsnytta och samhällsnytta och som företag måste vi se den helheten för att vara fortsatt relevanta i framtiden.

Vårt hållbarhetsarbete
Att driva en byggverksamhet kräver många resurser och de flesta påverkar miljön. Energianvändning, materialanvändning, avfalls­hantering och kemikaliehantering ökar föroreningar och ger en negativ klimatpåverkan.
Vi på RO-Gruppen strävar efter att förebygga och minimera den negativa miljöpåverkan och öka den positiva genom att göra med­vetna val genom hela byggprocessen. 

Vi bygger inte i egen regi och äger därmed inte frågan om bygg­nadens slutgiltiga miljöprestanda, men vi äger möjligheten att påverka. Genom att ta en mera aktiv roll och påverka kunder och beslut­fattare att välj mer klimatsmarta lösningar kan vi göra skillnad framöver.

De 17 globala målen
Målen, som antagits av världens ledare, har som syfte att skapa balans och samspel mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling i världens alla länder; den sociala, den ekonomis­ka och den miljömässiga. Fram till år 2030 ska den extrema fattigdomen avskaffas, ojämlikheten i världen ska minska, fred och rättvisa ska främjas och klimatkrisen ska lösas. De 10 år som återstår är avgörande för planetens framtid.

Arbetet med att tydligare definiera RO-Gruppens hållbarhets­arbete kopplat till de globala målen påbörjades under 2019 och kommer att färdigställas 2020. Resultatet blir en tydlig hållbarhetsstrategi med vägvisare för hur vi ska arbeta för att maximera effekten av vårt arbete.
Vi har i första hand valt att fokusera på mål som rör byggbranschen, framförallt i vår egen verksamhet, där vi har störst möjlighet att påverka. Målen möjliggör att vi kan arbeta tydligt och strukturerat med aktiviteter som ger en positiv påverkan.

Ansvarsfullt företag
Under året har vi genom intressentanalys och ”Ansvarsfullt företag” definierat de mål vi behöver fokusera på och tydliggöra.
För att vara ett företag som växer och utvecklas i sin tid, måste hållbarhetsarbetet ses ur alla aspekter och det var anledningen till valet av ett externt utvärderingsverktyg. Under 2019 gjorde vi vår första värdering och svarade på över 150 frågor inom sju områden: affärsverksamhet, ledarskap, arbetsklimat, medarbetare, socialt ansvar samt yttre- och inre miljö. Samtliga områdena är kopplade till de 17 globala målen och framarbetat av ISO-revisorer. Resultatet gav oss en bra bild över den totala statusen i vårt hållbarhetsarbete.

Framtiden
Vi har mycket att vara stolta över, men också mycket att arbeta vidare med.
Tillsammans med medarbetare och branschkollegor måste vi genomföra ännu fler aktiviteter och hand­lingar som skapar positiva effekter för vår oss och vår planet. Effekter som ger ringar på vattnet och som sträcker sig från hemmaplan med arbetskollegor till bortaplan med beställare, underleverantörer, återförsäljare och transportörer.

Vi och övriga byggbranschen står inför en stor gemensam utmaning; vi behöver hitta nya arbetssätt, metoder och material för att nå målen i Agenda 2030.

Läs hela vår hållbarhetsredovisning här >>
Eller besök vår hemsida för mer information om vårt hållbarhetsarbete
www.ro-gruppen.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ämnen

Regioner


Med cirka 160 anställda och ett brett nätverk av duktiga underentreprenörer är vi idag ett av Sveriges mest attraktiva och expansiva byggföretag inom entreprenad, byggservice, bostäder, konceptbyggnation och butiksetablering. Med huvudkontor i Borås och kontor i Göteborg och Stockholm tar vi oss an byggprojekt i hela Sverige. Koncernen omsatte 1,33 miljarder under 2018 och är utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser fyra år i rad.

Presskontakt

Andreas Jaldevik

Andreas Jaldevik

Presskontakt Vice koncernchef / Ägare 0709 - 99 83 10

Relaterat innehåll

Framtiden är under uppbyggnad. Vi antar utmaningen.

Med 200 medarbetare och 40 år i branschen är vi idag ett av Sveriges attraktivaste och kunddrivna byggföretag inom entreprenad, byggservice, bostäder, konceptbyggnation och butiksetablering. Med huvudkontor i Borås och kontor i Göteborg, Helsingborg och Stockholm tar vi oss an byggprojekt i hela Sverige. Koncernen omsätter 1,5 miljarder och har genom åren tilldelats flertalet priser för sitt sätt att arbeta med medarbetare och som byggbolag.

RO-Gruppen AB
Wieslanders väg 4
504 31 Borås
Sverige