Gå direkt till innehåll
Förberedelserna pågår för fullt inför utställningen Migration – Föremålens färdvägar. Hannah Ryggens bildväv Ugift Moder (1937). Foto: Carl Ander, Röhsska museet
Förberedelserna pågår för fullt inför utställningen Migration – Föremålens färdvägar. Hannah Ryggens bildväv Ugift Moder (1937). Foto: Carl Ander, Röhsska museet

Pressmeddelande -

Pressvisning: Migration – Föremålens färdvägar

Vad händer om man pratar om designföremål som migranter? Det är utgångspunkten för Röhsska museets utställning Migration. Välkommen på pressvisning torsdag 21 oktober.

– För ett museum med ett bredare synsätt på design och konsthantverk, där vi förankrar våra ämnesområden med större samhällsfrågor, har den här utställningen gjort det möjligt för oss att bygga kunskap och öka vår förståelse för hur design- och konsthantverkspraktiker migrerar och delas mellan kulturer. Migration kan också betraktas som ett tillfälle att granska ett urval ur Röhsska museets samling och bjuda in allmänheten till att ställa frågor som rör museers samlande, säger museichef Nina Due.

Migration undersöker olika sätt som design migrerar på genom att placera museets samling i en global historiekontext. I utställningen, som är ett samarbete med den internationella designtidskriften MacGuffin, visas över 200 föremål av olika kulturella och geografiska ursprung, tillverkade mellan 700 f.Kr. och idag. Ambitionen är att skapa dialoger och associationer mellan föremålsgrupper från olika perioder, platser och sammanhang.

– På museum brukar designföremål presenteras som fixerade i sin attribuerade kontext, som specifika för en viss nationalitet, tidsepok eller stil. Men i världen utanför arkiven och vitrinerna är föremål i en ständig rörelse över tid och rum. Den fysiska migrationen av varor, råvaror och teknologier är sammankopplad med den mentala migrationen av kunskap, idéer och värden. Just den globala cirkulationen av människor är en förutsättning för design, säger intendent Johan Deurell.

Migration återinviger tre gallerier som varit stängda under många år. Föremålen är indelade i gallerierna efter tre teman: proveniens, bild och material.

Proveniens
Föremål rör sig mellan olika betydelser under sin livstid – vara, gåva, arvegods, mode och skräp, för att nämna några. I det här galleriet undersöks resorna som finns lagrade i museets samling. Vägarna som föremålen har färdats vittnar om skiftande maktstrukturer och ideal, såväl som den förskjutning och fragmentering som uppstår till följd av samlande. I det här galleriet visas bland annat koptiska textilfragment från gravar, Sydafrikanska bildvävar med ursprung i en svensk missionsverksamhet och en ”krigsmatta” tillverkade under Sovjetkriget i Afghanistan på 1980-talet.

Bild
Kulturellt utbyte och assimilering av bilder och hantverk är en konsekvens av resande textilier. I den här delen av utställningen visas en serie mattor och bildvävar som korresponderar med varandra visuellt, för att utforska hur mönster och motiv hänger samman med migrationen av de teknologier och hantverk som används i själva bildskapandet. Här presentas renässansverket Astronomie (1510–1515), Hannah Ryggens Ugift Moder (1937), en fullskalig skiss och bildväv av Henrik Krogh och Märta Måås-Fjetterström, och en Navajo-matta från New Mexico.

Material
Material och varor har cirkulerat i globala handelsnätverk i tusentals år. I det här galleriet undersöks hur cirkulationen av naturtillgångar, produktionssystem och föremål hänger samman med de territoriella, geopolitiska och sociala krafter som förknippas med migration. I galleriet visas bland annat samiska renhornskedar, svenska tobaksurnor i gjutjärn och antikt romerskt glas.

För utställningen fick konstnären Olof Marsja (f. 1986, Gällivare) i uppdrag att respondera till idén om material som migrerar. I installationen Tänk om björnen är solen, och solen är björnen (2021) har han använt såväl samiska konsthantverkstraditioner som globala industriprocesser för att lyfta frågor kopplade till identitet, geografi och mytologi.

Pressvisning

Torsdag 21 oktober kl 13:00

Medverkande: Nina Due, museichef, Johan Deurell, curator, MacGuffin Magazine, Olof Marsja, konstnär.

Anmälan görs via mejl senast måndag 18 oktober till eva.rosengren@kultur.goteborg.se.

Migration – Föremålens färdvägar

Våning två

23 oktober 2021–28 augusti 2022.

Curatorer:

Kirsten Algera och Ernst Van Der Hoeven, MacGuffin Magazine, Johan Deurell, Röhsska museet.

Utställningen är ett samarbete med den internationella designtidskriften MacGuffin. Tidskriften grundades 2014 av designhistorikerna Kirsten Algera och Ernst van der Hoeven med ambitionen att undersöka de olika förhållandena vi har med föremålen som omger oss.

Katalog:

Till utställningen publiceras en 200-sidor katalog på svenska och engelska, som är rikligt illustrerad med nytagna fotografier och arkivmaterial, och innehåller texter av bland andra professor Arjun Appadurai, professor Hanneke Grootenboer, Martina Muzi och Dámaso Randulfe.

Om du inte har möjlighet att vara med på pressvisningen men vill ha katalogen, mejla eva.rosengren@kultur.goteborg.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Alldeles vid Avenyn i centrala Göteborg ligger Röhsska museet. Röhsska museet är sedan det öppnade 1916 Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Här presenteras historiska och samtida design och konsthantverk i tillfälliga och permanenta utställningar. I samlingen ryms konsthantverk, industridesign och mode liksom specialsamlingar av bland annat bokband, affischer, allmogetextiler och japanska träsnitt. Museets föremål berättar om skaparkraft, uttrycksvilja, stilar, moden och konstnärliga ideal under olika epoker och i olika världsdelar.

Röhsska museet är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Samfinansierat av Västra Götalandsregionen.

Presskontakt

Johan Deurell

Johan Deurell

Utställningsintendent /Curator 073-666 01 33

Relaterat material

Relaterade nyheter

Röhsska museet. Sveriges enda museum för design, mode och konsthantverk.

Röhsska museet är sedan det öppnade 1916 Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Här presenteras historiska och samtida design och konsthantverk i tillfälliga och permanenta utställningar. I samlingen ryms konsthantverk, industridesign och mode liksom specialsamlingar av bland annat bokband, affischer, allmogetextiler och japanska träsnitt. Museets föremål berättar om skaparkraft, uttrycksvilja, stilar, moden och konstnärliga ideal under olika epoker och i olika världsdelar.