Gå direkt till innehåll
Drakparken 2022. Under några veckor förvandlades den övergivna parken, som pekats ut av boende i Biskopsgården som en otrygg plats, till ett ställe för områdesdrivna designprojekt och andra aktiviteter. Foto: Luke De Jager
Drakparken 2022. Under några veckor förvandlades den övergivna parken, som pekats ut av boende i Biskopsgården som en otrygg plats, till ett ställe för områdesdrivna designprojekt och andra aktiviteter. Foto: Luke De Jager

Pressmeddelande -

Röhsskas arkitekturdagar utforskar medborgares inflytande

Hur kan medborgare vara med och påverka utformningen av vår gemensamma livsmiljö? Under årets upplaga av Röhsskas arkitekturdagar undersöks frågan från olika perspektiv.

Medborgarens deltagande och inflytande över hur våra städer byggs står högt på politikens agenda, men hur utövas inflytande? Hur bildas opinion och hur uttrycks vision?

Röhsska museet har bjudit in aktörer från en mängd olika professioner för synliggöra och diskutera hur politikens delaktighetsmål omsätts i praktiken. 

– Mellan 6–9 oktober sätter museet fokus på arkitektur och gestaltad livsmiljö. Röhsskas arkitekturdagar tittar med hjälp av inbjudna gäster och samarbeten närmare på politikens mål om att öka möjligheten att påverka vår gemensamma livsmiljö. Detta är ett ambitiöst och högst aktuellt mål som vi genom dessa fokusdagar önskar belysa. Hur arbetar arkitekter, designers och stadsplanerare med delaktighet? säger Jonas Friden Kihl, samordnare för Röhsska museets mötesplatsuppdrag och ansvarig för arkitekturdagarna.

I fyra dagar belyser Röhsska museet tillsammans med publik och inbjudna gäster former och metoder för vision och opinion genom föreläsningar, samtal och workshops.

Röhsskas arkitekturdagar inleds på torsdagen 6 oktober med ett samtal mellan Disorder arkitekter och Prototyp Göteborg om deltagandeprocesser och dialoger inom platsutveckling och stadsplanering. Fokus ligger på prototypen och användandet av prototyper som metod för vision och dess förmåga att inkludera och skapa dialog.

Arkitekterna Asli Kiyak, Merve Gül Özokcu och Isshaq Albarbary presenterar sina arbetssätt. De har valt att placera sig och sina praktiker i nära dialog med platser, människor och sammanhang där förutsättningar för påverkan är begränsad. Genom att agera organiserande och aktiverande skapar de utrymme och synlighet för att påverka och ge röst åt alternativa visioner och opinioner.

Fredagen bjuder på en arkitekturvandring och ett samtal om konstens och filmens roll som opinionsbildare.

På lördagen samtalar arkitekten Naima Callenberg och Jonas Fridén Kihl, samordnare för Röhsska museets arkitekturdagar, om hur museet kan föregå med gott exempel när det kommer till delaktighet och vilken betydelse en skulle en ny plattform för arkitekturs kulle kunna ha för samtalet om stadsplanering och arkitektur.

Även Sveriges Arkitekter Västra Götaland bjuder in till ett samtal om Gestaltad Livsmiljö. 

På söndagen leder barnkulturdesigner Catherine Paterson och Röhsskas designambassadörer en workshop för barn 7-11 år. Utifrån barnens drömmar och åsikter förvandlas Studion till en park för dagen tillsammans med designstudion Lekkontoret.

Under arkitekturdagarna kommer även Katarina Frisö att ha workshops i Torsten och Wanja Söderbergs sal. I sitt projekt Briefs positionerar Katarina Frisö sig och sin designpraktik i dialog med besökare och inbjudna gäster för att formulera visionära projektbeskrivningar till politiken. Frisös praktik intresserar sig för byråkratiska processer och hur design kan underlätta och möjliggöra samtal mellan gräsrotsinitiativ och institutioner samt medborgare och beslutsfattare.  

Läs mer om arkitekturdagarna och programpunkterna.

Röhsskas arkitekturdagar är ett programkoncept som sätter fokus på aktuella frågor inom arkitektur, design och stadsplanering, såväl nationellt som internationellt. Årets upplaga fokuserar på politikens delaktighetsmål och förutsättningarna att påverka den gemensamma livsmiljön.

Ämnen


Alldeles vid Avenyn i centrala Göteborg ligger Röhsska museet. Hur förändrar design samhället, miljön och våra liv? Röhsska museet öppnade 1916 och är ett museum för design och konsthantverk. Med museets samlingar, utställningar och program undersöker vi hur form, mode och design påverkat oss genom historien och på väg mot framtiden.

Röhsska museet är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Samfinansierat av Västra Götalandsregionen.

Presskontakt

Pnina Yavari Molin

Pnina Yavari Molin

Presskontakt Kommunikatör & presskontakt Press 0728554296
Jonas Fridén Kihl

Jonas Fridén Kihl

Samordnare Mötesplatsuppdraget 031-368 31 75

Röhsska museet. Sveriges enda museum för design, mode och konsthantverk.

Hur förändrar design samhället, miljön och våra liv? Röhsska museet öppnade 1916 och är ett museum för design och konsthantverk. Med museets samlingar, utställningar och program undersöker vi hur form, mode och design påverkat oss genom historien och på väg mot framtiden.