Konsultrapporten innebär att 1200 vårdanställda kan förlora jobbet

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2020 15:54 CEST

Sydsvenskan avslöjade nyligen att McKinsey, de managementkonsulter som Region Skåne anlitar, föreslår besparingar på personalen med 750 miljoner kronor. Det är information som inte har lämnats till den politiska oppositionen. Henrik Fritzon, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Region Skåne, kräver slut på hemlighetsmakeriet om konsulterna som hittills har kostat de skånska skattebetalarna 27 miljoner kronor.

– Att skära ner 750 miljoner kronor på personalen visar att konsulterna lever i en egen värld. 750 miljoner kronor motsvarar kostnaderna för 1200 vårdanställda. Det i ett läge då våra medarbetare redan går på knäna, säger Henrik Fritzon (S).

Han ifrågasätter varför uppgifterna inte har förankrats bättre hos facken i Skåne. Både Vårdförbundet och Läkarförbundet vittnar om att de endast fått bristfällig information om konsultrapporten.

– Den stora frågan nu är om Carl-Johan Sonesson (M) och Alliansen kommer att följa konsulternas råd att spara 750 miljoner kronor på personalen. De är skyldiga att svara medborgarna och vårdpersonalen, säger Henrik Fritzon.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Sydsvenskan avslöjade nyligen att McKinsey föreslår besparingar på personalen med 750 miljoner kronor. Det är information som inte har lämnats till den politiska oppositionen. Henrik Fritzon, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Region Skåne, kräver slut på hemlighetsmakeriet om konsulterna som hittills har kostat de skånska skattebetalarna 27 miljoner kronor.

Läs vidare »

Regeringen kritiserar nedskärningarna i den skånska kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2020 14:37 CEST

Idag presenterade regeringen ytterligare två miljarder till kollektivtrafiken för att turtätheten ska kunna behållas och smittorisken minskas. Samtidigt riktar regeringen skarp kritik mot de nedskärningar i kollektivtrafiken som Alliansstyret gjort i Skåne. Socialdemokraterna i Region Skåne kräver att Alliansen stoppar neddragningarna och genast utökar trafiken igen.

- Med statsbidragen är det möjligt att köra mer trafik så att det inte blir trångt på bussarna och tågen. Det är rätt att regeringen sätter krav på att trafiken inte ska minskas. Det är helt orimligt att Alliansen lägger de statliga coronaanslagen på hög och samtidigt skär ner, säger Andreas Schönström (S), 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Socialdemokraterna har flera gånger krävt att Skånetrafiken ska ersättas för sina merkostnader med anledning av pandemin så att turtätheten kan behållas och utökas där det är trångt. Men Alliansstyret har avvisat kraven. Istället ligger statsstödet orört kvar under regionstyrelsen. Oron för att bli smittad på trånga bussar och tåg är stor både hos resenärerna och personalen. Missnöjet är utbrett och på kort tid har det genomförts två fackliga manifestationer mot nedskärningarna i kollektivtrafiken i Skåne. Andreas Schönström (S) har närvarat vid båda:

­- ­Jag förstår att personalen och resenärerna är oroliga. Hundratals förare har varslats om uppsägning och smittspridningen riskerar att öka igen på grund av nedskärningarna i kollektivtrafiken. Det är oansvarigt. Argumenten att det inte finns pengar håller inte, säger han.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Idag presenterade regeringen ytterligare två miljarder till kollektivtrafiken för att turtätheten ska kunna behållas och smittorisken minskas. Samtidigt riktar regeringen skarp kritik mot de nedskärningar i kollektivtrafiken som Alliansstyret gjort i Skåne. Socialdemokraterna i Region Skåne kräver att Alliansen stoppar neddragningarna och genast utökar trafiken igen.

Läs vidare »

Pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde 10/9

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2020 09:07 CEST

Välkommen till pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde 10/9.
Henrik Fritzon (S) deltar.
Tid: Torsdagen den 10 september klockan 13:00.
Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad, rum 106. Ingång från Stora torg.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Välkommen till pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde 10/9. Henrik Fritzon (S) deltar. Tid: Torsdagen den 10 september klockan 13:00. Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad, rum 106. Ingång från Stora torg.

Läs vidare »

Brister i den akuta tandvården

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2020 16:35 CEST

Efter rapporter om att flera patienter nekats akut tandvård lyfts nu frågan till högsta politisk nivå.

Patienter i Skåne vittnar om svårigheter att få akut tandvård, trots att de har tecknat frisktandvårdsavtal. Det framgår av rapporteringen i Sydsvenskan idag.

–Det är inte rimligt att patienter nekas akut tandvård samtidigt som de betalar en avgift varje månad för just det, säger Henrik Fritzon (S), vice ordförande i regionstyrelsen, som på nästa regionfullmäktigemöte kommer att lyfta frågan med regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson.

Folktandvården Skånes ekonomi har drabbats hårt av nedstängningen. Prognosen för 2020 är ett underskott på 175 miljoner kronor. Men Enligt Henrik Fritzon finns det pengar hos regionstyrelsen som kan användas till Folktandvården.

–Det saknas inte pengar. Region Skåne får i år 2,6 miljarder kronor i extra bidrag från staten. Regionstyrelsens borgerliga ledning håller dock inne pengarna samtidigt som bland annat Folktandvården nu har stora svårigheter och patienterna kommer i kläm. Det tycker inte vi socialdemokrater är rimligt, fortsätter Henrik Fritzon (S).

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Efter rapporter om att flera patienter nekats akut tandvård lyfts nu frågan till högsta politisk nivå. ​Patienter i Skåne vittnar om svårigheter att få akut tandvård, trots att de har tecknat frisktandvårdsavtal. Det framgår av rapporteringen i Sydsvenskan idag.

Läs vidare »

​Fler mobila operationer ska utredas

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2020 14:35 CEST

Region Skåne ska utreda om det är möjligt att skala upp det regionala operationsteamets verksamhet, antingen genom en utökning av det befintliga teamet eller genom att inrätta fler team. Förslaget kom från Socialdemokraterna och fick under torsdagen stöd av regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Det regionala operationsteamet inrättades 2016 av det dåvarande rödgröna styret. Deras verksamhet är mobil och rör sig mellan operationssalar över hela Skåne, beroende på var behoven är som störst och var det finns lediga lokaler.

Teamet har bidragit till kortare väntetider och en effektivare användning av regionens resurser. Bara under 2019 opererade de 2671 patienter. Nu står Region Skåne inför utmaningen att ta sig an de långa vårdköerna som växt ytterligare under våren och sommaren. Som ett led i det arbetet föreslog Socialdemokraterna att regionen skulle utreda möjligheterna att skala upp den mobila operationsverksamheten.

– Det regionala operationsteamet är en framgångshistoria som vi är väldigt stolta över. Vi tror att en utökning av verksamheten kan vara en del av det stora åtgärdsprogram som kommer att krävas för att få bukt med vårdköerna, säger Anna-Lena Hogerud (S), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Region Skåne ska utreda om det är möjligt att skala upp det regionala operationsteamets verksamhet, antingen genom en utökning av det befintliga teamet eller genom att inrätta fler team. Förslaget kom från Socialdemokraterna och fick under torsdagen stöd av regionens hälso- och sjukvårdsnämnd.

Läs vidare »

Socialdemokraterna kräver krafttag mot ökade vårdköer

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2020 13:26 CEST

Väntetiderna i den skånska vården var långa redan innan coronapandemin och under de senaste månaderna har köerna växt dramatiskt. Socialdemokraterna kräver därför tydliga insatser för att vårdköerna ska kunna kortas.

-- Det kommer att krävas krafttag mot köerna. Den skånska sjukvården förbereder sig för att återgå till normalläge, men den normala kapaciteten kommer inte att räcka för att beta av den vårdskuld som byggts upp, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vårdgarantin slår fast att varje patient ska få den operation eller behandling som behövs inom 90 dagar. I juli hade mer än hälften, 57 procent, väntat längre än så. Under samma månad förra året låg den siffran på 40 procent. Det innebär att fler än 12 000 skåningar nu väntat längre än 90 dagar på att få den operation eller behandling som de har behov av.

-- Socialdemokraterna vill ta fram en handlingsplan för att korta köerna. Tusentals skåningar står i kön. Vi måste göra allt vi kan för att de ska få den vård som de behöver och har rätt till, säger Anna-Lena Hogerud (S).

Socialdemokraterna föreslår att Region Skåne tar fram en handlingsplan för att korta köerna. Det handlar bland annat om att säkerställa att sjukhusen får ekonomiska förutsättningar för att öka antalet operationer, att samordningen av den samlade vårdkapaciteten fungerar och att alla resurser används där de gör mest nytta. Ytterligare en sak är att utreda förutsättningarna för att tillfälligt köpa in extra operationskapacitet från privata vårdgivare.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Väntetiderna i den skånska vården var långa redan innan coronapandemin och under de senaste månaderna har köerna växt dramatiskt. Socialdemokraterna kräver därför tydliga insatser för att vårdköerna ska kunna kortas.

Läs vidare »

Ökad kollektivtrafik krävs för att undvika ny smittspridning

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2020 09:10 CEST

Antalet personer med konstaterad covid-19 fortsätter att öka i Skåne. För att undvika en ny smittspridning under hösten är det av största vikt att hålla avstånd ­– inte minst i kollektivtrafiken. Men trots detta fortsätter Alliansen i Region Skåne att minska på kollektivtrafiken.

Socialdemokraterna föreslår i ett initiativärende istället fler fordon och avgångar för att undvika trängsel.

-- De som behöver resa kollektivt måste kunna göra det på ett säkert sätt. Att i det här läget minska trafiken så att resenärer tvingas stå och trängas på bussen eller tåget är direkt oansvarigt, säger Andreas Schönström (S), 2:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden.

Alliansen har under våren minskat trafiken på vissa linjer och avgångar för att spara pengar när färre reser kollektivt. Men nu är läget annorlunda och den hållningen fungerar inte längre. Det kommer upprepade rapporter om trängsel i kollektivtrafiken och dessutom ersätter staten alla negativa ekonomiska effekter av corona.

Socialdemokraterna har tidigare föreslagit att kollektivtrafiken ska ersättas för sina merkostnader med anledning av pandemin så att turtätheten kan behållas, men det har Alliansen hittills avvisat.

-- Det har kommit flera rapporter under sommaren om att det är trångt i kollektivtrafiken. Nu börjar skolorna och folk ska resa till jobbet igen. Då krävs det fler fordon och fler turer på de hårdast belastade sträckorna i peaktid när flest reser, säger Andreas Schönström (S).

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Antalet personer med konstaterad covid-19 fortsätter att öka i Skåne. För att undvika en ny smittspridning under hösten är det av största vikt att hålla avstånd – inte minst i kollektivtrafiken. Men trots detta fortsätter Alliansen i Region Skåne att minska på kollektivtrafiken. Socialdemokraterna föreslår i ett initiativärende istället fler fordon och avgångar för att undvika trängsel.

Läs vidare »

Öka efterfrågan på vildsvinskött i Region Skåne

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2020 09:45 CEST

Antalet vildsvin i Sverige har ökat kraftigt och uppgår nu till cirka 300 000. Skåne är en av de regioner som har flest vildsvin. Det stora antalet vildsvin innebär omfattande problem för Sveriges jordbruk och orsakar trafikolyckor med bilar och tåg. Problemen med vildsvinen kan avhjälpas med ökad jakt, men då krävs också en ökad efterfrågan. Socialdemokraterna vill därför att Region Skåne efterfrågar vildsvinskött till sjukhusmaten.

-- Region Skåne kan som stor myndighet spela en roll i arbetet för att få ner vildsvinsstammen genom att efterfråga vildsvinskött. På så sätt kan vi underlätta för Skånes bönder, bidra till en ökad livsmedelsproduktion samt främja konsumtionen av klimatsmart kött, säger Jonas Esbjörnsson (S), vice ordförande i Servicenämnden.

Region Skånes sjukhusmat omfattar 5200 portioner om dagen, 1250 av dem lagas i egen regi, resterande privat. I framtiden kommer all sjukhusmat att lagas i egen regi när Region Skåne etablerar ett nytt tillagningskök i Kristianstad.

-- Region Skåne kan med sin stora produktion och inköp av mat påverka vildsvinsstammen i Sverige och då tycker jag att vi ska göra det. I dagsläget kan vi också ställa krav på våra externa leverantörer att efterfråga vildsvin fram till dess att vi tar över all mat i egen regi, säger Jonas Esbjörnsson.

LRF:s (Lantbrukarnas riksförbund) undersökningar visar att 7 av 10 bönder har vildsvinsskador på sin mark och att de måste anpassa sin odling efter vildsvin. På så sätt påverkar vildsvinsskadorna lantbrukares möjlighet att nå en ökad livsmedelsproduktion och målen i Sveriges livsmedelsstrategi. De ekonomiska problemen uppgår till i genomsnitt 930 kronor per hektar för de bönder som drabbas.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Antalet vildsvin i Sverige har ökat kraftigt där Skåne är en av de regioner som har flest. Detta innebär omfattande problem för Sveriges jordbruk och orsakar trafikolyckor med bilar och tåg. Problemen med vildsvinen kan avhjälpas med ökad jakt, men då krävs också en ökad efterfrågan. Socialdemokraterna vill därför att Region Skåne efterfrågar vildsvinskött till sjukhusmaten.

Läs vidare »

Socialdemokraterna vill avskaffa avgiften för antikroppstestning i Region Skåne

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2020 12:07 CEST

Region Skåne erbjuder antikroppstester för covid-19 sedan ett par veckor tillbaka. Den som vill testa sig får betala 200 kronor i egenavgift. När beslutet om avgiften på 200 kronor togs uppgavs test och analys kosta mer än vad de nu visar sig göra. Då fyllde avgiften ett syfte i att bekosta en del av testet. Eftersom kostnaderna har minskat menar Socialdemokraterna att det rimliga är att avgiften avskaffas.

Som en del i arbetet med att kartlägga smittspridningen i landet är antikroppstestning viktigt. Socialdemokraterna är positiva till att Region Skånes testning äntligen verkar ta fart.

-­­- Nu har det visat sig att det är billigare att utföra testerna än var vi tidigare trodde. Då är det också rimligt att slopa avgiften för skåningarna, säger Anna-Lena Hogerud (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Skåne får redan 2.6 miljarder kronor extra i statsbidrag för att hantera de ökade kostnaderna för covid-19. Regionen får 750 kronor per taget prov i ersättning från staten. Därutöver läggs egenavgiften om 200 kronor. Kostnaden för regionen är runt 475 kronor per test. Det innebär att regionen går runt 475 kronor plus för varje prov som tas.

-- Det är inte rimligt att Region Skåne ska tjäna pengar på att Skånes medborgare testar sig. En slopad avgift kan också göra att fler skåningar testar sig, något som kan förbättra arbetet mot smittspridning, säger Anna-Lena Hogerud.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Region Skåne erbjuder antikroppstester för covid-19 sedan ett par veckor tillbaka. Den som vill testa sig får betala 200 kronor i egenavgift. När beslutet om avgiften på 200 kronor togs uppgavs test och analys kosta mer än vad de nu visar sig göra. Eftersom kostnaderna har minskat menar Socialdemokraterna att det rimliga är att avgiften avskaffas.

Läs vidare »

Alliansen borde lyssna på kritiken istället för att springa till regeringen

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2020 12:38 CEST

Skånes borgerliga regionstyre har beslutat att minska antalet bussar och tåg i trafik, trots upprepade varningar om att det riskerar att öka smittspridningen. De har istället föreslagit att gymnasieskolorna ska ta ansvar för att minska trängseln i kollektivtrafiken genom att skjuta på skoldagens start så att färre elever åker i rusningstid. Förslaget har fått hård kritik och avvisats av de skånska skolorna. Alliansen har därför vänt sig till regeringen och bett dem tvinga skolorna att lägga om sina scheman.

– Alliansstyret fattar själva beslut som aktivt förvärrar smittspridningen, sedan skyller de på skolorna när det blir problemNu försöker de dra in regeringen också. Allt för att slippa ta ansvar själva, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande för kollektivtrafiknämnden.

Ett flertal skånska rektorer har redan meddelat att förslaget om att skjuta på skolstarten kommer för sent och att man inte hinner lägga om höstterminens scheman. Busschaufförer har också varnat för att det är tveksamt om det skulle göra någon nytta ändå, eftersom det redan är trångt på bussarna även utanför rusningstrafik. Dessutom riskerar en senarelagd skolstart att öka trängseln under de tider då seniorer åker gratis i många skånska kommuner.

– Alliansen borde sluta skylla ifrån sig och se till att få fler bussar och tåg i trafik. Det är det allra mest effektiva sättet att minska trängseln. Första steget är enkelt: Riv upp beslutet om att dra ner på trafiken, säger Andreas Schönström (S).

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Det borgerliga regionstyre har beslutat att minska antalet bussar och tåg i trafik, trots upprepade varningar om att det riskerar att öka smittspridningen. De har istället föreslagit att skolorna ska ta ansvar för att minska trängseln i kollektivtrafiken genom att skjuta på skoldagens start så att färre elever åker i rusningstid. Förslaget har fått hård kritik och avvisats av de skånska skolorna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Haecnngga.rcM.ivRyfzdeaqn@qjskzqankwe.busehm
 • ‭072-465 18 23

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • penpr.vtwikdlkqjensgs@casktsanfqe.zasegy
 • 072-599 94 09‬

Om Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige.

Adress

 • Socialdemokraterna i Region Skåne
 • Västra Storgatan 12
 • 29189 Kristianstad
 • Vår hemsida

Länkar