Alliansens budget riskerar slå hårt mot skånskt kulturliv

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2020 15:26 CET

Socialdemokraterna befarar att alliansstyrets kulturbudget leder till fortsatta nedskärningar. Det skånska kulturlivet drabbas hårt av de minskade intäkter som följer i coronapandemins spår. Socialdemokraterna i Region Skåne menar att Alliansens budget inte räcker för att täcka behoven och ville satsa ytterligare 21,5 miljoner kronor på kulturen.

Under torsdagen antogs den preliminära internbudgeten för Region Skånes kulturnämnd. I februari revideras budgeten efter att de statliga kulturbidragen fördelats.

– Det fattas generella uppräkningar av anslagen till verksamheterna. Om detta inte ändras i februari innebär det att de tvingas till tuffa nedskärningar. Det hade varit ett hårt slag mot ett redan pressat kulturliv, säger Stefan Pettersson (S), andre vice ordförande i kulturnämnden.

Det socialdemokratiska budgetförslaget skulle innebära 21,5 miljoner kronor mer till kulturen än det moderatledda styrets budget. Förutom att Alliansens neddragningar under mandatperioden återställs innehåller den bland annat en satsning på ett regionalt produktionsstöd för film och en satsning på att tillgängliggöra skånsk scenkonst digitalt.

– Vi vill att en playtjänst tas fram där våra kulturinstitutioner såväl som fria grupper inte bara kan nå publiken med skånska föreställningar och musik utan även ta betalt för det. Det hade inneburit möjligheter att nå en ny publik och en välbehövlig inkomstkälla i en osäker tid, säger Stefan Pettersson (S).

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Socialdemokraterna befarar att alliansstyrets kulturbudget leder till fortsatta nedskärningar. Det skånska kulturlivet drabbas hårt av de minskade intäkter som följer i coronapandemins spår. Socialdemokraterna i Region Skåne menar att Alliansens budget inte räcker för att täcka behoven och ville satsa ytterligare 21,5 miljoner kronor på kulturen.

Läs vidare »

Region Skånes utredning av Ivo:s kritik kan inte vänta

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2020 14:20 CET

Antalet nya fall av covid-19 på särskilda boenden är fortsatt högt i Skåne. Nyheten kommer bara en vecka efter att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktat hård kritik mot Region Skåne för brister i vården av coronasmittade äldre. Region Skåne är en av elva regioner som får kritik på alla Ivo:s punkter. Socialdemokraterna efterfrågar ett snabbt beslut om utredning.

Förra veckan skickade Socialdemokraterna in ett initiativärende inför regionstyrelsens sammanträde den 10 december med förslaget att regiondirektören ska ges i uppdrag att utreda den kritik som lyfts fram i Ivo:s granskning och återkomma till regionstyrelsen med åtgärder för att säkra vården av äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19. Utredningen och åtgärderna ska omfatta både privata och offentliga vårdcentraler. Under tisdagen meddelande Alliansen att de vill vänta till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i januari med ett sådant uppdrag. Det är att slösa tid, menar Socialdemokraterna.

– Situationen är mycket allvarlig. Vi Socialdemokrater vill att regionen redan nästa vecka fattar beslut om att utreda den kritik som lyfts fram i Ivo:s granskning och vilka åtgärder som krävs, säger Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

En annan uppseendeväckande brist som har kommit till Socialdemokraternas kännedom är att smittspårningen på särskilda boenden i Skåne inte har fungerat som den ska under en stor del av våren. Det på grund av att det saknades resurser för provtagning i den utsträckning som det hade behövts.

– Det är viktigt att regionen utreder var smittspårningen har brustit på särskilda boenden under våren och vad orsaken till detta är. Vi behöver veta hur många som har drabbats av utebliven smittspårning. Våra äldre ska kunna känna sig trygga med att få den vård de behöver, även under en pandemi, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Antalet nya fall av covid-19 på särskilda boenden är fortsatt högt i Skåne. Nyheten kommer bara en vecka efter att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktat hård kritik mot Region Skåne för brister i vården av coronasmittade äldre. Region Skåne är en av elva regioner som får kritik på alla Ivo:s punkter. Socialdemokraterna efterfrågar ett snabbt beslut om utredning.

Läs vidare »

S vill pausa stängningen av tryckkammaren på Helsingborgs lasarett

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2020 16:17 CET

Stängningen av tryckkammaren på Helsingborgs lasarett bör pausas. Det anser Socialdemokraterna som la fram ett initiativärende under onsdagens styrelsemöte. Men förslaget röstades ner av Alliansen.

– Det är beklagligt att det borgerliga styret inte ens vill att frågan bereds. Vi anser att sjukhusstyrelsen ska sakta ner processen och att frågan om tryckkammarens framtid utreds igen. Vi kan inte riskera att Skåne står utan tryckkammare i framtiden, säger Mikael Skoog (S), andre vice ordförande i sjukhusstyrelse Helsingborg.

Bakgrunden är att Helsingborgs lasarett går med stora ekonomiska underskott och prognosen för i år är ett minus på 245 miljoner kronor. Därför har sjukhusstyrelse Helsingborg antagit en ekonomisk handlingsplan för att få ekonomin i balans. Planen innebär bland annat att tryckkammaren på sjukhuset stängs – trots att det är den enda i Skåne. Åtgärden beräknas spara sjukhuset 1,6 miljoner kronor.

Socialdemokraterna var kritiska mot handlingsplanen redan när den antogs tidigare i år och krävde därför under onsdagens styrelsemöte att nedläggningen pausas.

Skälen till stängningen av tryckkammaren är inte bara ekonomiska. Den medicinska evidensen för behandlingarna har börjat ifrågasättas. Region Skåne har dock utrett frågan och slagit fast att behandlingarna haft god effekt. I andra delar av landet byggs liknande verksamhet ut.

– Själva sakfrågan om behandlingarnas medicinska effekt är svårt att ta ställning till politiskt. Men det finns ändå skäl till att initiera ett omtag så att sjukhusstyrelsen inte av besparingsskäl förstör något som sedan kan ta lång tid att bygga upp igen, säger Mikael Skoog (S).

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Stängningen av tryckkammaren på Helsingborgs lasarett bör pausas. Det anser Socialdemokraterna som la fram ett initiativärende under onsdagens styrelsemöte. Men förslaget röstades ner av Alliansen.

Läs vidare »

S: Bra villkor och rätt till heltid ska vara en självklarhet

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2020 14:36 CET

Det blev inget ställningstagande för personalen på dagens möte med kollektivtrafiknämnden. Det initiativärende som Socialdemokraterna lagt om skärpta krav på arbetsvillkor och rätt till heltid för personalen i trafikupphandlingar återkommer på nämndens möte i februari.

–För oss är det självklart att personalen ska ha bra villkor och rätt till heltid. Men Alliansen och Sverigedemokraterna behövde behandla förslaget ytterligare. Det är tråkigt men vi hoppas att vårt förslag går igenom i februari, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Tågbolaget Arriva varslade i somras cirka 300 anställda som arbetar på Pågatågen. I höstas meddelades att tågvärdar och lokförare får välja mellan att gå ner i tjänst eller bli avskedade. Konsekvenserna för personalen skulle bli enorma med lägre lön och försämringar i arbetstid och semester. Även Nobina har tidigare gjort liknande mot sin personal. Socialdemokraterna har krävt att Skånetrafiken tar ansvar för att personalen har en bra arbetsmiljö med bra villkor och rätt till heltid. Alliansen och Sverigedemokraterna ville diskutera det ytterligare, därför skjuts beslutet till nästa möte.

– Vi vill se till att inte fler anställda i kollektivtrafiken drabbas av hyvling av arbetstid och försämrade arbetsvillkor. Alliansen och Sverigedemokraterna får en ny chans på nästa möte att ställa upp för personalen, säger Andreas Schönström (S). 

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Läs vidare »

Skånetrafiken drabbas hårt när Alliansen skär ner med 235 miljoner

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2020 14:29 CET

Stora nedskärningar i kollektivtrafiken väntar nästa år. Alliansen kommer göra besparingar på både buss och tåg nästa år för 235 miljoner kronor, en minskning av trafiken med 8 till 9 procent. Det framgår i den internbudget för 2021 som Alliansen beslutade om i kollektivtrafiknämnden idag. Socialdemokraterna tar avstånd från dessa försämringar och krävde att Alliansen presenterar för nämnden vilka linjer som kommer drabbas.

–Trots all kritik mot de neddragningar som Alliansen gjort i kollektivtrafiken det här året så fortsätter försämringarna under nästa år. Det är oerhört oansvarigt. Vi sade att detta skulle bli effekten av Alliansens regionbudget och vi fick tyvärr rätt, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

Alliansens budget för kollektivtrafiknämnden var underfinansierad. Det står klart i internbudgeten att det blir neddragningar i kollektivtrafiken nästa år på 8-9 procent. Dock framgår det inte vilka linjer och avgångar som drabbas och vilka konsekvenserna blir för resenärerna.

–En minskning med 8-9 procent i både buss- och tågtrafiken innebär stora förändringar. Ändå vill inte Alliansen informera nämnden om vilka linjer som berörs och vilka effekterna blir. De tar inte ansvar för sina beslut, säger Andreas Schönström (S).

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Läs vidare »

Vildsvinskött på Skånes sjukhus

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2020 14:04 CET

Vildsvinskött kommer att börja serveras på skånska sjukhus. På servicenämndens sammanträde nästa vecka kommer Socialdemokraternas förslag att bifallas.

– Det innebär en vinst för klimatet och de skånska bönderna, säger Jonas Esbjörnsson (S), andre vice ordförande i servicenämnden.

Socialdemokraterna skrev i augusti ett initiativärende om att regionen bör efterfråga vildsvinskött i livsmedelsupphandlingar. Detta eftersom den växande stammen vildsvin bland annat skapar problem för skånskt jordbruk. Genom inköp av vildsvinskött bidrar regionen också till att främja konsumtionen av klimatsmart kött.

Socialdemokraternas initiativ innebär att Region Skåne kommer att göra en tilläggsupphandling av vildsvinskött. I upphandlingen kommer det säkerhetsställas att leverantörerna har adekvat utrustning så att inga kulrester eller andra främmande föremål finns i de färdiga produkterna. Köttet kommer också att kontrolleras enligt de krav som Livsmedelsverket ställer kopplat till vildhanteringsanläggningar.

– Genom att vi ställer krav på leverantörerna säkrar vi att regionen enbart köper säkert kött av god kvalitet. Griskött kommer nu att bytas ut mot vildsvinskött i några av rätterna på sjukhusens menyer, säger Jonas Esbjörnsson (S).


Fakta

Region Skånes sjukhusmat omfattar 5200 portioner om dagen: 1250 av dem lagas i egen regi, resterande privat. I framtiden kommer all sjukhusmat att lagas i egen regi när Region Skåne etablerar ett nytt tillagningskök i Kristianstad.

LRF:s (Lantbrukarnas riksförbund) undersökningar visar att 7 av 10 bönder har vildsvinsskador på sin mark och att de måste anpassa sin odling efter vildsvin. På så sätt påverkar vildsvinsskadorna lantbrukares möjlighet att nå en ökad livsmedelsproduktion och målen i Sveriges livsmedelsstrategi. De ekonomiska problemen uppgår till i genomsnitt 930 kronor per hektar för de bönder som drabbas.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Vildsvinskött kommer att börja serveras på skånska sjukhus. På servicenämndens sammanträde nästa vecka kommer Socialdemokraternas förslag att bifallas. – Det innebär en vinst för klimatet och de skånska bönderna, säger Jonas Esbjörnsson (S), andre vice ordförande i servicenämnden.

Läs vidare »

Alliansen i Skåne backar om närodlat efter hård kritik

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2020 10:25 CET

Den hårda kritiken mot att inkludera Danmark i vad som ska definieras som närodlat har fått Alliansen i Skåne att backa.

– Det är bra att det borgerliga styret nu inser att de gjort fel och river upp sitt förslag. De borde gå på vår linje och därmed låta Region Skåne stödja skånska bönder och näringsliv, säger Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

På regionstyrelsens sammanträde den 12 november beslutade Alliansen i Skåne att närproducerade livsmedel ska innefatta livsmedel från hela Danmark ända till Östergötland och Västra Götalandsregionen. Kritiken lät inte att vänta på sig. Kritiska röster har höjts från både livsmedelsbranschen och politiskt håll där man bland annat varnat för att definitionen riskerar bidra till att danska livsmedel gynnas på bekostnad av skånska varor.

Socialdemokraterna i Skåne har drivit förslaget att definitionen av närproducerat ska vara enbart Skåne. Men det röstades ner av Alliansen och Sverigedemokraterna på regionstyrelsens senaste möte.

– Det som förvånade oss mest var att ett parti som Centerpartiet ställer upp på en linje där man verkar ointresserad av att stödja skånskt jordbruk, säger Henrik Fritzon (S).

Men nu backar Alliansen i Skåne och återkallar sin definition av närodlat. Henrik Fritzon välkomnar att alliansstyret insett att de valde ett alldeles för stort område för att betraktas som närproducerat. Han hoppas att Alliansen ansluter sig till Socialdemokraternas linje.

– Region Skåne har ett ansvar för att stödja skånskt jordbruk och genom att efterfråga närproducerade livsmedel kan vi bidra till att utveckla det skånska jordbruket, gynna skånsk tillväxt och hålla det skånska landskapet öppet, säger Henrik Fritzon (S).

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Den hårda kritiken mot att inkludera Danmark i vad som ska definieras som närodlat har fått Alliansen i Skåne att backa. – Det är bra att det borgerliga styret nu inser att de gjort fel och river upp sitt förslag. De borde gå på vår linje och därmed låta Region Skåne stödja skånska bönder och näringsliv, säger Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Läs vidare »

Efter Ivo:s kritik: Socialdemokraterna kräver utredning

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2020 14:25 CET

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar hård kritik mot Region Skåne för brister i vården av coronasmittade äldre som bor på särskilt boende. Socialdemokraterna kräver att kritiken tas på allvar och att en omfattande intern utredning genomförs för att klargöra vad som har gått fel och vilka åtgärder som behövs för att åtgärda bristerna.

– Alla människor, oavsett ålder och oavsett var de bor, har rätt att få en individuell bedömning av sina vårdbehov, och en behandling som svarar upp mot detta behov. Det handlar om en grundläggande respekt för människovärdet. Att det brister är mycket allvarligt, säger Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Ivo framför kritik på fyra punkter: 

 • att äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19 inte har fått en individuell bedömning av läkare och därmed inte heller vård anpassad efter sina behov
 • att patienter och närstående inte har fått den information de har rätt till
 • att beslut om vård i livets slutskede inte har skett på rätt sätt
 • att journalföringen inte har fungerat som den ska

Det har även kommit till Socialdemokraternas kännedom att smittspårningen på särskilda boenden inte har fungerat som den ska under en stor del av våren. Det på grund av att det saknades resurser för provtagning i den utsträckning som det hade behövts.

–­ Vi vet att primärvårdsläkarna har gjort sitt bästa under väldigt svåra omständigheter. Det här handlar inte om enskilda misstag. Det är ett systemfel som måste åtgärdas. Våra äldre ska kunna känna sig trygga med att få den vård de behöver, även under en pandemi, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraterna kommer nu att lämna in ett initiativärende till regionstyrelsen där partiet kräver att en omfattande intern utredning genomförs för att klargöra vad som har gått fel och vilka åtgärder som behövs för att åtgärda bristerna.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

​Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar hård kritik mot Region Skåne för brister i vården av coronasmittade äldre som bor på särskilt boende. Socialdemokraterna kräver att kritiken tas på allvar och att en omfattande intern utredning genomförs för att klargöra vad som har gått fel och vilka åtgärder som behövs för att åtgärda bristerna.

Läs vidare »

S står fast: Gratis antikroppstest för skåningarna

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2020 09:20 CET

I arbetet med att kartlägga smittspridningen av covid-19 är antikroppstestning en viktig del. Därför lyfter Socialdemokraterna i Skåne återigen kravet på att testet ska vara gratis.

– Region Skåne ska inte tjäna pengar på att Skånes medborgare testar sig. Det är orimligt. En slopad avgift kan också göra att fler skåningar testar sig och det kan förbättra arbetet mot smittspridning, säger Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Region Skåne erbjuder sedan i somras antikroppstester för covid-19, till en avgift av 200 kronor. Socialdemokraterna har föreslagit att denna avgift ska avskaffas, eftersom den ersättning som regionen får från staten för varje utfört antikroppstest är högre än den faktiska kostnaden för att utföra testet. Under hösten har regionen gjort en vinst på 475 kronor per utfört test.

Sedan ett par veckor tillbaka har avtalet med de privata aktörer som utfört testen löpt ut och ansvaret har övergått till regionens egen verksamhet. Nu har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) även kommit överens om att sänka den statliga ersättningen per utfört antikroppstest från 750 till 550 kronor.

Socialdemokraterna bedömer att även den nya, lägre ersättningen räcker för att täcka kostnaderna för att utföra testerna och står därför fast vid att de borde vara avgiftsfria för patienten.

– Vi ser ett värde i att så många som möjligt går och testar sig. Eftersom staten fortfarande ger tillräckligt hög ersättning för att bekosta testerna ser vi ingen anledning att ta ut avgifter från medborgarna, säger Henrik Fritzon (S).

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

I arbetet med att kartlägga smittspridningen av covid-19 är antikroppstestning en viktig del. Därför lyfter Socialdemokraterna i Skåne återigen kravet på att testet ska vara gratis.

Läs vidare »

Inför SMS-livräddning i Skåne

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2020 08:06 CET

Fler liv kan räddas om hjärt-lungräddning sätts in tidigt. Socialdemokraterna föreslår därför i en motion att SMS-livräddning ska införas i Skåne.

Varje år drabbas mer än 6000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, utöver de som redan vårdas på sjukhus när hjärtat stannar. Bara en dryg tiondel av dem överlever. En viktig faktor som ökar överlevnaden är tidig hjärt-lungräddning.

För att öka andelen som får tidig hjärt-lungräddning har flera regioner i Sverige infört ett system för SMS-livräddning. Det bygger på en mobilapp där utbildade inom hjärt-lungräddning ansluter sig frivilligt, och får ett SMS om det larmats om hjärtstopp inom 500 meters från där man befinner sig.

– När ett hjärta stannar räknas varje minut. Det är därför vi sedan länge utbildar allmänheten i hjärt-lungräddning, och det är därför vi vill införa SMS-livräddning. Det kan rädda liv, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

De studier och utvärderingar som gjorts har visat att systemet med SMS-livräddning lett till en markant ökning av andelen drabbade som får hjärt-lungräddning innan ambulansen anländer. Det finns ett starkt samband mellan tidig hjärt-lungräddning och överlevnad, så allt tyder på att systemet bidrar till att fler överlever plötsligt hjärtstopp. 

För mer info: Se bifogad motion.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Fler liv kan räddas om hjärt-lungräddning sätts in tidigt. Socialdemokraterna föreslår därför i en motion att SMS-livräddning ska införas i Skåne.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • Haajnnkha.goM.weRyuzdeisn@kxskknaneee.jaserl
 • ‭072-465 18 23

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • peegr.fhwivilkpaenjds@ltsklpanyde.eqsenk
 • 072-599 94 09‬

Om Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige.

Adress

 • Socialdemokraterna i Region Skåne
 • Västra Storgatan 12
 • 29189 Kristianstad
 • Vår hemsida

Länkar