Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Konsultrapporten innebär att 1200 vårdanställda kan förlora jobbet

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2020 15:54 CEST

Sydsvenskan avslöjade nyligen att McKinsey föreslår besparingar på personalen med 750 miljoner kronor. Det är information som inte har lämnats till den politiska oppositionen. Henrik Fritzon, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Region Skåne, kräver slut på hemlighetsmakeriet om konsulterna som hittills har kostat de skånska skattebetalarna 27 miljoner kronor.

Regeringen kritiserar nedskärningarna i den skånska kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2020 14:37 CEST

Idag presenterade regeringen ytterligare två miljarder till kollektivtrafiken för att turtätheten ska kunna behållas och smittorisken minskas. Samtidigt riktar regeringen skarp kritik mot de nedskärningar i kollektivtrafiken som Alliansstyret gjort i Skåne. Socialdemokraterna i Region Skåne kräver att Alliansen stoppar neddragningarna och genast utökar trafiken igen.

Pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde 10/9

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2020 09:07 CEST

Välkommen till pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde 10/9. Henrik Fritzon (S) deltar. Tid: Torsdagen den 10 september klockan 13:00. Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad, rum 106. Ingång från Stora torg.

Brister i den akuta tandvården

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2020 16:35 CEST

Efter rapporter om att flera patienter nekats akut tandvård lyfts nu frågan till högsta politisk nivå. ​Patienter i Skåne vittnar om svårigheter att få akut tandvård, trots att de har tecknat frisktandvårdsavtal. Det framgår av rapporteringen i Sydsvenskan idag.

​Fler mobila operationer ska utredas

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2020 14:35 CEST

Region Skåne ska utreda om det är möjligt att skala upp det regionala operationsteamets verksamhet, antingen genom en utökning av det befintliga teamet eller genom att inrätta fler team. Förslaget kom från Socialdemokraterna och fick under torsdagen stöd av regionens hälso- och sjukvårdsnämnd.

Socialdemokraterna kräver krafttag mot ökade vårdköer

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2020 13:26 CEST

Väntetiderna i den skånska vården var långa redan innan coronapandemin och under de senaste månaderna har köerna växt dramatiskt. Socialdemokraterna kräver därför tydliga insatser för att vårdköerna ska kunna kortas.

Ökad kollektivtrafik krävs för att undvika ny smittspridning

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2020 09:10 CEST

Antalet personer med konstaterad covid-19 fortsätter att öka i Skåne. För att undvika en ny smittspridning under hösten är det av största vikt att hålla avstånd – inte minst i kollektivtrafiken. Men trots detta fortsätter Alliansen i Region Skåne att minska på kollektivtrafiken. Socialdemokraterna föreslår i ett initiativärende istället fler fordon och avgångar för att undvika trängsel.

Öka efterfrågan på vildsvinskött i Region Skåne

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2020 09:45 CEST

Antalet vildsvin i Sverige har ökat kraftigt där Skåne är en av de regioner som har flest. Detta innebär omfattande problem för Sveriges jordbruk och orsakar trafikolyckor med bilar och tåg. Problemen med vildsvinen kan avhjälpas med ökad jakt, men då krävs också en ökad efterfrågan. Socialdemokraterna vill därför att Region Skåne efterfrågar vildsvinskött till sjukhusmaten.

Socialdemokraterna vill avskaffa avgiften för antikroppstestning i Region Skåne

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2020 12:07 CEST

Region Skåne erbjuder antikroppstester för covid-19 sedan ett par veckor tillbaka. Den som vill testa sig får betala 200 kronor i egenavgift. När beslutet om avgiften på 200 kronor togs uppgavs test och analys kosta mer än vad de nu visar sig göra. Eftersom kostnaderna har minskat menar Socialdemokraterna att det rimliga är att avgiften avskaffas.

Alliansen borde lyssna på kritiken istället för att springa till regeringen

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2020 12:38 CEST

Det borgerliga regionstyre har beslutat att minska antalet bussar och tåg i trafik, trots upprepade varningar om att det riskerar att öka smittspridningen. De har istället föreslagit att skolorna ska ta ansvar för att minska trängseln i kollektivtrafiken genom att skjuta på skoldagens start så att färre elever åker i rusningstid. Förslaget har fått hård kritik och avvisats av de skånska skolorna.

​Stoppa nedskärningarna i kollektivtrafiken – lägg inte över ansvaret på skolorna

​Stoppa nedskärningarna i kollektivtrafiken – lägg inte över ansvaret på skolorna

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2020 11:02 CEST

Trängseln i den skånska kollektivtrafiken riskerar att öka smittspridningen av Covid-19, men det borgerliga regionstyret står fast vid sina nedskärningar. Nu ber Skånetrafiken skolorna att lägga om sina scheman, så att fler elever ska åka utanför rusningstid.

Simhrishamns sjukvård utarmas

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 14:26 CEST

Den nya upphandlingen innebär att vården för boende i Simrishamn med omnejd utarmas. Gynekologi, ortopedi och öron-näsa-hals kommer att försvinna från sjukhuset.

​Alliansen privatiserar utan konsekvensanalys

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2020 15:03 CEST

Socialdemokraterna kräver mer resurser till sjukvården och vill utreda konsekvenserna av Alliansens privatiseringsplaner. Sjukhusen och psykiatrin tvingas spara över 900 miljoner under 2020, trots den pågående coronakrisen.

​Alliansen lägger sig platt för privata vårdgivare

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 14:01 CEST

Alliansstyret vill inte aktivt arbeta för att fler patienter ska välja regionens egna vårdcentraler. Det gjordes klart när Alliansen i primärvårdsnämnden under onsdagen röstade ner ett förslag från Socialdemokraterna om att sätta upp ett mål om att fler ska välja den offentliga primärvården.

​Socialdemokraterna vill göra psykiatrin till en mer attraktiv arbetsgivare

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 15:14 CEST

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden antog under torsdagen en ny kompetensförsörjningsplan. Socialdemokraterna ställde sig positiva till förslaget, men ville ytterligare vässa arbetet för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Skattemedel ska aldrig gå till oseriösa företag - upphandlingspolicyn ska efterföljas

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 10:44 CEST

​Ett oseriöst byggföretag som enligt Helsingborgs Dagblads granskning varken betalar skatt eller ger de anställda acceptabla arbetsvillkor har varit underleverantör i arbetet med bygget av Helsingborgs lasarett.

​Ingen hänsyn till värphönsen – när Alliansen får bestämma

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 12:57 CEST

Servicenämnden har nu fattat beslut om förfrågningsunderlag för upphandling av patientmåltider till sjukhusen i Malmö, Lund, Trelleborg och Landskrona. Socialdemokraterna föreslog höjning av andelen ekologiskt, att regionen skulle efterfråga ekologiska ägg och fairtrademärkning av bananer. Alliansen stoppade tillsammans med Sverigedemokraterna förslaget.

S: Alliansens jobbåtgärder räcker inte – satsa mer på vuxenutbildning och infrastruktur

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 11:00 CEST

Det behövs kraftfulla insatser för att minska Coronapandemins effekter på arbetsmarknaden. Alliansens förslag som klubbades av regionala utvecklingsnämnden under tisdagen är otillräckliga, anser Socialdemokraterna som föreslog tydligare insatser på vuxenutbildning och förskottering av infrastrukturåtgärder.

​Stoppa personaluppsägningarna inom Skånetrafiken

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2020 15:15 CEST

250 av Skånetrafikens busschaufförer anställda av bussföretaget Nobina och 300 av pågatågspersonalen anställda av Arriva varslas om uppsägning, varsel som inte är i proportion med de sänkta antalet turer som planeras till hösten. Detta trots att det ökar risken för trängsel på fordonen.