Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Region Skånes budget överklagas till förvaltningsrätten

Region Skånes budget för 2024 underbalanseras enligt regionfullmäktiges beslut med 4,4 miljarder kronor. Det motiveras med att inflationen lett till höga kostnader för att säkra pensionsskulden och att synnerliga skäl därmed föreligger. Kommunallagen har dock ett balanskrav som endast får åsidosättas under vissa omständigheter och givet vissa förutsättningar, däribland att kommunen eller regionen har god finansiell ställning. Regionrådet Mattias Olsson (S) menar att det behöver prövas rättsligt huruvida sådana omständigheter och förutsättningar föreligger för Region Skånes vidkommande. Han har därför lämnat in en överklagan till förvaltningsrätten.

– Konjunkturvariationer, såsom förändringar i inflation, är inte angivet som synnerligt skäl i kommunallagen eller i dess förarbeten. Det behövs en rättslig prövning för att få klarhet i om kommunallagens balanskrav kan åsidosättas med hänvisning till konjunktureffekter, säger Mattias Olsson, ledamot av regionstyrelsen och regionråd.

Ett rättsligt avgörande är viktigt inte endast för Region Skåne. Många regioner och kommuner har åberopat synnerliga skäl för budgetåren 2023 och 2024. Region Skåne är dock den region som gått längst och som har den sämsta finansiella ställningen. God finansiell ställning är en förutsättning enligt kommunallagen för att få åberopa synnerliga skäl.

– Kommunallagens balanskrav syftar till att inte skjuta dagens kostnader på framtida generationer. Med det agerande vi nu ser i kommun- och regionvärlden avskaffas i praktiken balanskravet. Detta är en fråga av stor principiell vikt som jag hoppas att domstolen kan reda ut, säger Mattias Olsson.

Överklagan till förvaltningsrätten kan laddas ner via denna länk.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Olja Pekusic

Olja Pekusic

Presskontakt Pressekreterare ‭+46 70-788 96 38
Per Wilkens

Per Wilkens

Presskontakt Kommunikatör 072-599 94 09‬

Välkommen till Socialdemokraterna i Region Skåne!

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige.

Socialdemokraterna i Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad