Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Högerpartierna står fast vid nedskärningarna inom barn- och mödravården

De styrande högerpartierna M, SD, KD och L kommer att driva igenom sina planerade nedskärningar inom barn- och mödravården. Det står klart efter primärvårdsnämndens sammanträde under tisdagen, då de röstade ner Socialdemokraternas förslag om att rädda de åtta barnmorskemottagningar och en barnavårdscentral som hotas.

– Vi står upp för att hela Skåne ska ha en god tillgång till barn- och mödravård, även mindre orter och socialt utsatta områden. Men det är de fyra högerpartierna som styr och de är tydligen fast beslutna att fortsätta med sina nedskärningar, helt utan hänsyn till patienterna, säger Jonas Esbjörnsson (S), andre vice ordförande för primärvårdsnämnden.

Socialdemokraterna är också starkt kritiska till att högerpartierna försöker kringgå den politiska beslutsprocessen genom att överlåta till tjänstemän att fatta de formella besluten om nedläggningarna. Ärendet hade inte kommit upp till primärvårdsnämnden alls om inte Socialdemokraterna hade lyft det. Det innebär också att nämnden inte får tillgång till något beslutsunderlag eller några risk- och konsekvensanalyser av besluten.

– Det är djupt problematiskt att styret förhindrar oppositionen, medborgarna och media från att få insyn i beslutsprocessen, och det är rent ut sagt ynkligt att de försöker gömma sig bakom tjänstemännen istället för att ta ansvar för sin politik. Vi kommer att fortsätta ställa dem till svars för nedskärningarna på alla sätt vi kan, säger Jonas Esbjörnsson (S).


  Fakta: Högerpartiernas nedskärningar inom primärvården

  Primärvårdsnämnden fick den 7 maj 2024 information om att högerstyret planerar att lägga ner åtta barnmorskemottagningar (BMM) och en barnavårdscentral (BVC). Samtliga drivs som filialer, vilket innebär att nedläggningsbesluten kan fattas av tjänstemän efter att styret drivit igenom en ny, kontroversiell delegationsordning mot oppositionens vilja.

  Det rör sig om följande mottagningar:

  • BMM-filial Lomma
  • BMM-filial Sankt Lars, Lund
  • BMM-filial Åhus
  • BMM-filial Osby
  • BMM-filial Knislinge
  • BMM-filial Familjens hus, Klippan
  • BMM-filial Kompassen, Helsingborg
  • BMM-filial Barnens Hus, Malmö
  • BVC-filial Kvidinge

  Mottagningarna i Knislinge, Osby och Helsingborg ingår dessutom i familjecentraler, som därmed lämnas utan barnmorskemottagning. För att en familjecentral ska räknas som fullvärdig, eller ”fyrbent”, krävs det att det förutom barnmorskemottagning också finns barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst, alla samlade under samma tak.

  Högerpartierna har även drivit igenom följande nedläggningar under 2023:

  • Vårdcentralen i Degeberga (ersattes med filial)
  • Barnavårdscentralen i Degeberga (ersattes med filial)
  • BVC-filialen i Köpingebro
  • BVC-filialen i Hästveda
  • Distriktssköterskemottagningen i Hästveda
  • Kvälls- och helgmottagningen i Sjöbo.

  Fler nedskärningar är att vänta under 2024. Styret har beslutat att 135 miljoner totalt ska sparas in på helårsbasis, varav 108 miljoner förväntas få effekt under innevarande år.

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

  Kontakter

  Olja Pekusic

  Olja Pekusic

  Presskontakt Pressekreterare ‭+46 70-788 96 38
  Per Wilkens

  Per Wilkens

  Presskontakt Kommunikatör 072-599 94 09‬

  Välkommen till Socialdemokraterna i Region Skåne!

  Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige.

  Socialdemokraterna i Region Skåne

  Västra Storgatan 12
  29189 Kristianstad