Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

S-förslag: Bättre vård för personer med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar

Socialdemokraterna lägger fram flera förslag för att göra vården mer jämlik och personcentrerad för personer med neuropsykiatriska (NPF) och intellektuella funktionsnedsättningar (IF). Dessa grupper har länge haft svårt att få ett bra omhändertagande eftersom de ofta har särskilda behov som kräver individuell anpassning, vilket är en utmaning för den redan hårt pressade sjukvården att leva upp till.

–Personer med NPF och IF har rätt att få vård utifrån sina behov, precis som alla andra. Tyvärr fungerar inte alltid omvårdnaden av de här patienterna, säger Carina Svensson (S), regionråd och andre vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Inom primärvården finns det ett tilläggsuppdrag för vuxna med varaktig funktionsnedsättning, som också omfattar NPF och IF. Det har dock haft begränsad effekt på vården för dessa patientgrupper, inte minst eftersom det funnits på väldigt få vårdcentraler. Socialdemokraterna föreslår därför att primärvårdsnämnden ska utreda hur uppdraget kan förbättras och spridas till fler vårdcentraler. De vill också att Region Skåne utvecklar motsvarande tilläggsuppdrag för barn och unga.

–Vi vill att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna lista sig på en vårdcentral där de och deras anhöriga kan känna sig trygga med att personalen har rätt kompetens och rätt förutsättningar för att ge dem ett bra bemötande. Tilläggsuppdraget behöver bli mycket bättre anpassat för de här patientgrupperna. Och naturligtvis ska det även omfatta barn, säger Jonas Esbjörnsson (S), andre vice ordförande för primärvårdsnämnden.

På sjukhusen föreslår Socialdemokraterna att Region Skåne lanserar ett pilotprojekt med särskilda koordinatorer för patienter med NPF och IF. Tanken är att koordinatorn ska ansvara för att ta kontakt med patienten eller dess anhöriga inför besöket, diskutera vilka anpassningar som behöver göras och sedan hjälpa vårdpersonalen som patienten ska träffa att genomföra dem.

– Ett verkligt personcentrerat bemötande kräver kunskap om den enskilda patientens specifika behov. Den kunskapen finns bara hos patienterna själva och deras anhöriga. Koordinatorns roll blir därför att fungera som en länk mellan dem och vårdpersonalen de ska träffa, så att de tillsammans kan planera besöket på bästa sätt, säger Carina Svensson (S).

Socialdemokraterna vill att både förslagen om att utveckla tilläggsuppdragen inom primärvården och om införa koordinatorer på sjukhusen ska utredas i samråd med berörda patientorganisationer, så att deras kunskap och perspektiv tas till vara i arbetet. De föreslår också att Region Skåne ska utreda förutsättningarna för ett mer långsiktigt samarbete med organisationer som företräder patienter med NPF och IF i syfte att förbättra bemötandet av dessa grupper inom sjukvården.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Kontakter

Olja Pekusic

Olja Pekusic

Presskontakt Pressekreterare ‭+46 70-788 96 38
Per Wilkens

Per Wilkens

Presskontakt Kommunikatör 072-599 94 09‬

Välkommen till Socialdemokraterna i Region Skåne!

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige.

Socialdemokraterna i Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad