Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

S: Gör Innowalk tillgängligt för alla barn och unga som behöver det

Innowalk är ett hjälpmedel för barn och unga som på grund av funktionsnedsättningar inte kan gå eller stå på egen hand. Det handlar till exempel om personer med cerebral pares, spinal muskelatrofi, förvärvad hjärnskada eller ryggmärgsbråck. Innowalk är ett motoriserat hjälpmedel som gör det möjligt för dem att träna på att stå och gå, vilket har visat sig ge många positiva hälsoeffekter.

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden beslutade därför 2019 att införa Innowalk som ett förskrivningsbart hjälpmedel i Region Skåne. Högerpartierna som styrt regionen sedan dess har dock inte velat avsätta pengar till att finansiera beslutet, och i mars 2023 beslutade de att riva upp det. Socialdemokraterna protesterade då, och lägger nu en motion med förslaget att göra Innowalk förskrivningsbart för alla som behöver det.

– Det här är ett hjälpmedel som betyder mycket för barnen och ungdomarna som använder det, och för deras familjer. Vi vill hedra löftet som Region Skåne gav dem 2019 och se till att alla som behöver Innowalk ska kunna få chansen att använda det, sägerMaria Wharton Stjärnskog (S), andre vice ordförande för psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

År 2017 startade det dåvarande rödgröna styret ett projekt där 14 Innowalk köptes in och gjordes tillgängliga för målgruppen. Utvärderingen visade att det till exempel gav bättre mag- och tarmfunktion, varmare fötter, färre infektioner, bättre fysisk och psykisk hälsa, och även att hjälpmedlet är väldigt uppskattat. Det stämmer också väl överens med resultaten i flera forskningsstudier. Ändå motiverade högerpartierna sitt beslut om att inte göra det förskrivningsbart med hänvisning till att det inte finns tillräckligt med forskning.

– All tillgänglig kunskap visar tydligt på stora positiva effekter. Det rör sig dessutom om en målgrupp med stora utmaningar som är värda allt stöd vi kan ge dem. Vi vill också se mer forskning, men i väntan på det tycker vi att Innowalk ska kunna förskrivas, sägerMaria Wharton Stjärnskog (S).

Medicinsktekniska produktrådet (MTP-rådet) utfärdade förra året en rekommendation avseende Innowalk som innebär att regionerna kan förskriva hjälpmedlet under förutsättning att strukturerad uppföljning görs, vilket Socialdemokraterna också föreslår att man ska göra.

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

   Kontakter

   Olja Pekusic

   Olja Pekusic

   Presskontakt Pressekreterare ‭+46 70-788 96 38
   Per Wilkens

   Per Wilkens

   Presskontakt Kommunikatör 072-599 94 09‬

   Välkommen till Socialdemokraterna i Region Skåne!

   Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige.

   Socialdemokraterna i Region Skåne

   Västra Storgatan 12
   29189 Kristianstad